Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Nieuwe leadersubsidie

05 april 2024
Nieuws

Vanaf 2 april 2024 kunnen bewoners(organisaties) weer leadersubsidie aanvragen. Leadersubsidie is Europese subsidie voor projecten die de leefbaarheid versterken. De komende jaren is er 4,3 miljoen beschikbaar voor Flevoland, waarvan € 500.000 uit de gemeente Noordoostpolder. Wethouder Toon van Steen: “Het is mooi dat er weer geld beschikbaar is voor projecten die vanuit de samenleving komen. Met Leader zijn de afgelopen jaren al tal van prachtige initiatieven gerealiseerd.”

Sociale cohesie, economische ontwikkeling en duurzaamheid

Leadersubsidie is er deze keer voor drie soorten projecten: 

  1. sociale cohesie verbeteren,
  2. plattelandseconomie stimuleren en 
  3. bijdragen aan verduurzaming. 

In het verleden zijn bijvoorbeeld multifunctionele centra (MFC’s) gebouwd, wandelpaden aangelegd en schoolpleinen groener gemaakt.

Initiatieven van bewoners & organisaties

Leadersubsidie is voor projecten van bewoners en organisaties. Het gaat om projecten waar breed draagvlak voor is in de samenleving. Bijvoorbeeld doordat er veel mensen behoefte aan hebben of doordat er veel mensen helpen bij de uitvoering van het project. 

Aanvragen en advies

Heeft u een idee waarvoor u leadersubsidie wilt aanvragen? En wilt u weten of het idee kans maakt? Of hoe u een aanvraag kunt doen? Kijk dan op flevoland.nl/leader externe-link-icoonof stuur een email naar leader@flever.nl.