Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Nieuwjaarsspeech burgemeester

09 januari 2024
Nieuws

 Beste mensen,

Ik heet u allen, mede namens de BVN en LTO Noord, van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie. Traditiegetrouw openen we het nieuwe jaar samen. Het is goed om elkaar zo aan het begin van het jaar te spreken en elkaar een voorspoedig nieuwjaar te wensen. Het benadrukt ook het belang van samenwerken, want ook het komende jaar staan we weer volop voor uitdagingen waarbij we elkaar hard nodig hebben. Dan denk ik bijv. aan de woningopgave, krapte op de personeelsmarkt, migratie en het verder promoten van de polder als woon- en werkgebied. 

De jaarwisseling is gelukkig zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Mede door de inzet van onze hulpdiensten. De brandweer, politie en ambulances waren ook deze jaarwisseling paraat om de jaarwisseling goed en veilig te laten verlopen.  Hoe wrang is het dan, dat een dag later op 2 januari een zeer grote brand ontstond bij De Groene Agri in Rutten. Een brand met grote impact voor het bedrijf en de medewerkers, maar ook voor het dorp Rutten. Gelukkig waren er geen slachtoffers en hebben de hulpdiensten met man en macht en bijzonder materieel erger weten te voorkomen. Een grote prestatie. En wat goed te zien hoe groot de betrokkenheid dan is van omwonenden en het dorp. Zij verdienen allen een groot applaus. 

2023, het zit erop. Het was het jaar waarin we als Noordoostpolder onze 50.000ste inwoner welkom heetten. In februari werd in Ens Manuel geboren. De zoon van Tom en Christine Buijink. Dat wij als Noordoostpolder nu ruim 50.000 inwoners hebben, zegt iets over de groei van de afgelopen jaren, maar ook over de te verwachten groei. Pas geleden zijn in Emmeloord de eerste stappen gezet voor fase 3 van Emmelhage en er liggen mooie plannen voor het Dr. Jansenpark. Ook in de dorpen zijn woningbouwplannen in ontwikkeling. 

Wij leveren daarmee een serieuze bijdrage aan de woningbouwopgave in Nederland. De kunst wordt wel om deze groei te realiseren zonder afbreuk te doen aan het DNA van de Noordoostpolder. De voorzieningen, de infrastructuur, het moet in de pas lopen met de groei die we zien. Een voorbeeld hiervan is dat we het komende jaar stevig aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling van een aantal nieuwe brandweerkazernes. Het gemeentebestuur heeft daar een flink bedrag voor gereserveerd zodat zij hun belangrijke taak op een goede, op de toekomst gerichte manier kunnen blijven uitvoeren. En houden we ook oog voor goede onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen.

En als de Lelylijn er komt, wordt daarmee weer een nieuwe basis gelegd voor verdere groei. Het is nog ver weg, maar achter de schermen wordt door veel mensen al hard gewerkt aan allerlei scenario’s die met de mogelijke komst van de Lelylijn te maken hebben. En het laatste nieuws hierover is dat in december in Brussel een historisch akkoord werd gesloten. Toen is besloten om de Lelylijn definitief toe te voegen aan het Europese spoornetwerk (TEN-T). Een mooie opsteker voor de Lelylijn waarvoor in 2024 een aantal belangrijke keuzes verwacht worden. Een daarvan is wat mij betreft dat de Lelylijn een station in Emmeloord krijgt.

Waar mensen wonen hebben mensen ook zorg nodig. En de zorg staat onder druk. Ook in onze gemeente. Het tekort aan huisartsen en de reguliere basiszorg zijn speerpunten waar we als gemeente concreet mee aan het werk zijn. Een mooi initiatief is Polderdokter.nl dat in november van start ging en in onze gemeente, maar ook ver daarbuiten, op veel positieve belangstelling mag rekenen. Samen met de huisartsen en hun brancheorganisatie, het UMCG en zorgverzekeraar Zilveren Kruis nemen wij als gemeente het voortouw om jonge, net afgestudeerde huisartsen te bewegen hun praktijk in onze gemeente te starten. Met goede opleidings- en vestigingsmogelijkheden en hulp en ondersteuning bij huisvesting en andere faciliteiten. We hopen dat dit initiatief leidt tot de komst van een aantal nieuwe huisartsen. Die dan voor hun patiënten ook gebruik kunnen gaan maken van het gezondheidscentrum Het Vlie. Weliswaar wat vertraagd en met hobbels op de weg, maar tijdens een bijeenkomst half december vorig jaar, waar ook minister Ernst Kuipers aanwezig was, gaven de partners van Het Vlie blijk van hun wil dat het er gaat komen. 

En wat ons gebied voor een huisarts interessant maakt geldt natuurlijk ook voor anderen. Mensen die hier komen werken, wonen of recreëren. In Emmeloord of in een van dorpen waar o.a. actieve dorpsbelangen belangrijk bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat. Met ‘Gemaakt in Noordoostpolder’ wordt samengewerkt door bedrijven, organisaties en gemeente om onze Noordoostpolder als aantrekkelijke gemeente op de kaart te zetten. Afgelopen jaar is 'Gemaakt in de Noordoostpolder’ als zelfstandige stichting gestart met als doel het merk Noordoostpolder verder te ontwikkelen en te promoten. Het is heel mooi om te zien dat heel veel van onze ondernemers, verenigingen en organisaties dit omarmd hebben. En het Gemaakt logo zien we op steeds meer plekken verschijnen. 

Maar laten we eerlijk zijn, adel verplicht. Als we zeggen dat we goed zijn, moeten we dat ook waarmaken. Gelukkig doen we dat. Restaurant Pier16 eindigde met maar liefst een 9.6 als beste horecagelegenheid in onze gemeente. Twan Hakvoort van ’t Voorhuys werd in juni de tweede Nederlander met de titel Meesterhorecaondernemer. Een titel die alleen de beste krijgt en die je echt moet verdienen. En Hofleverancier de Orchideeënhoeve laat zien dat vernieuwen het merk levend en actueel houdt. 

Natuurlijk blijven er ook uitdagingen bestaan. Op het gebied van veiligheid en ondermijning. We zijn een veilige gemeente en dat willen we blijven. Dat kan de politie en gemeente niet alleen, daar hebben we ook uw hulp bij nodig.

Ook het overvolle energienet is een punt van zorg. Voor het aantrekken van nieuwe ondernemingen maar ook voor onze woningbouwambitie. 

Migratie blijft een actueel thema. Hoewel de druk wel wat van de ketel is nu Noordoostpolder niet meer direct in beeld is als extra opvanglocatie, wordt van de gemeenten wel gevraagd ons aandeel te blijven leveren. Dat geldt ook voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de huisvesting van statushouders. 

Het zijn ontwikkelingen waarvan ik denk dat we die in 2024 nog niet achter ons kunnen laten. Als gemeente en gemeentelijke organisatie hebben we laten zien over veel veerkracht en flexibiliteit te beschikken. Dat zullen we ook volgend jaar nodig hebben. Zodat we in 2025 samen kunnen vieren dat we 80 jaar in vrijheid leven. 

En wat komt er nog meer op ons af? De nieuwe Omgevingswet. Per 1 januari van dit jaar is deze wet, na vele keren uitstel, van kracht en dat betekent dat er veel dingen anders gaan dan we gewend zijn. De naam zegt het al; de wet geldt voor alle veranderingen die te maken hebben met onze omgeving: van een dakkapel tot nieuwbouwwijk. Het is een van de grootste veranderingen in de afgelopen jaren en we zullen daaraan moeten wennen. U als inwoner of bedrijf en wij als organisatie krijgen er allemaal mee te maken. 

Wat mij betreft is de rode draad in al deze ontwikkelingen samenwerken. Binnen Noordoostpolder, maar ook samenwerken in de Regio Zwolle en Flevoland. En nog intensiever samenwerken met Urk en Dronten. Want samenwerken leidt tot veel voordelen. Zelfs tot ver over de gemeentegrens. Het gaat over gebruik maken van elkaars kennis, vaardigheden en faciliteiten. Het gaat over het zien van kansen en deze samen vastpakken. Zo ontdekken we innovaties en verbeteringen. Soms gaat het zelfs over het delen van panden en locaties zoals bij het MITC. Maar het gaat ook over het huisvesten van statushouders of over woningbouw zoals in Emmelhage fase 3 waar gemeente en een private ontwikkelaar elkaar gevonden hebben in het bouwen van een hele nieuwe wijk. 

Ik roep u op om eens in uw eigen omgeving te kijken waar, hoe en met wie u zou kunnen samenwerken. Ik vraag u ook om ons als gemeente daarbij te betrekken. Onze medewerkers, het college en onze raadsleden staan voor u klaar. Samen optrekken in een omgeving waarbij met respect voor ieders rol de som meer is dan de afzonderlijke delen. 

Ik hoop van harte dat het nieuwe jaar u vele mooie dingen brengt zowel privé als in zakelijk opzicht.  Ook in 2024 hoop ik op een goede samenwerking om Noordoostpolder met elkaar weer een stukje mooier te maken. Ik wens iedereen namens gemeente Noordoostpolder een heel goed 2024.