Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Beste aanwezigen,

Ik heet u, mede namens Cees van der Sar van de BVN en Marijn van Aart van LTO Noord,  van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie die wij als gemeente traditiegetrouw samen met de BVN en LTO organiseren. Een traditie die we vandaag voor het eerst na corona hervatten in de hoop en de verwachting dit vanaf nu elk jaar weer te kunnen doen. Want het is goed om elkaar zo aan het begin van het jaar weer te spreken en elkaar een voorspoedig nieuwjaar te wensen. Straks brengen we daar een toost op uit.

We hebben de jaarwisseling al weer even achter de rug. En die is gelukkig zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Maar het is goed om hier even stil te staan bij onze hulpdiensten, zoals de brandweer, politie en ambulances die ook deze jaarwisseling paraat waren om de jaarwisseling goed en veilig te laten verlopen. Zij verdienen zeker een groot applaus.

Mijn eerste volledige kalenderjaar als burgemeester zit erop. Het was een jaar waarin ik alle kanten van Noordoostpolder goed heb leren kennen. Erg goed mag ik wel zeggen, want er is enorm veel gebeurd. En veel daarvan hadden we niet kunnen voorspellen begin vorig jaar. De Russische inval in Oekraïne leidde tot een grote vluchtelingenstroom. Ook wij hebben vluchtelingen opgevangen. In een aantal gemeentelijke opvanglocaties die we met hulp van vele handen heel snel hebben kunnen realiseren. Maar ook bij een groot aantal gastgezinnen zijn vluchtelingen opgevangen en hebben inwoners inzamelingsacties en hulptransporten opgestart. Met een warm hart. En dat is prachtig om te zien, dat is ook Noordoostpolder.

Deze vluchtelingenstroom bereikte ons net voor het nieuws dat de Staatssecretaris in Bant een tweede aanmeldcentrum wilde vestigen. Dat leidde tot veel onrust onder onze inwoners, vooral in Bant, Luttelgeest en Kuinre. En dat had niet te maken met dat we geen vluchtelingen willen opvangen. Sterker nog dat doen we al veel jaren in het eerste AZC van Nederland.

Ons betoog dat de druk op de omgeving veel te groot zou worden heeft uiteindelijk geleid tot afstel van dit plan. Datgene wat ik nu in een korte zin vertel, heeft veel energie en overleg met de omgeving, en ambtelijke en bestuurlijk inspanning gekost. Waarbij de relatie met de dorpsbelangen, het belang van de inwoners en de bestuurlijke verhoudingen soms met elkaar moesten worstelen om het proces zuiver en gaande te houden. Met dank aan iedereen die hierbij betrokken was, denk ik dat we dit zorgvuldig hebben gedaan met een door alle partijen gedragen uitkomst als resultaat.

Door deze grote gebeurtenissen zouden we bijna vergeten dat we begin 2022 door corona nog in lockdown zaten en er tot april nog steeds beperkingen golden. Om die reden kon de officiële opening van de Deel pas in mei op een mooie en passende manier plaatsvinden. Ik weet niet hoe jullie dat nu ervaren, maar als ik over de Deel Langs de fontein loop, bij mooi weer de kinderen in het water zie spelen en weer volle terrassen zie, maakt me dat wel trots. Ook omdat de fontein al meerdere keren een rol van betekenis heeft gehad door met gekleurde verlichting een statement af te geven. Geel/Blauw tegen de oorlog in Oekraïne en in het kader van Orange The World, oranje tegen het geweld tegen vrouwen. En het centrum is nog steeds in ontwikkeling. Er wordt nog volop gebouwd, er komen meer winkels en de winkels zijn vaker open. De stichting Centrum Management Emmeloord is onvermoeid actief met de promotie van het centrum.

En hoe mooi was het dat de Deel weer de locatie was van het Pieperfestival. Terug van even weggeweest in het jaar dat de gemeente Noordoostpolder 60 jaar bestaat en de Noordoostpolder 80 jaar geleden droogviel. Een jubileum dat we bescheiden hebben gevierd, maar waarmee de Noordoostpolder en het verhaal van Noordoostpolder weer flink op de kaart is gezet. Met dank aan iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd.

De opening van de Deel was overigens een van de laatste optredens van centrum wethouder Wiemer Haagsma. Want er waren ook gemeenteraadsverkiezingen in 2022, waardoor we in juni vier nieuwe wethouders hebben mogen verwelkomen. Met dit nieuwe college zijn we vol energie van start gegaan. Intussen heeft wethouder Gillissen vorige week besloten niet als wethouder verder te gaan. Zijn besluit om te stoppen was moedig en eerlijk. In de komende periode zal een nieuwe kandidaat wethouder voorgedragen worden.

Ook de gemeenteraad bestaat voor een deel uit nieuwe raadsleden. College en raad staan samen voor flinke uitdagingen. In de zorg, de woningbouwopgave, bereikbaarheid, onderwijs, energietransitie en economie.

 Maar vooral is daar ook de zorg voor onze inwoners. Want we zien dat velen het moeilijk hebben. De aan alle kanten gestegen kosten maken het voor veel mensen lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Daar waar we kunnen springen we bij. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor sport- en andere verenigingen die vooral door de explosief stijgende energiekosten moeite hebben hun exploitatie rond te krijgen. Ook daar bieden we de helpende hand waar we kunnen o.a. met het instellen van een noodfonds. We doen dat in de wetenschap dat deze voorzieningen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de Noordoostpolder.
Daadkracht, wijsheid en transparant bestuur zijn meer dan ooit nodig om samen de opgaves aan te pakken.

Dames en heren, we staan aan de vooravond van het verwelkomen van onze 50.000 ste inwoner. Omdat we voor onze 50.000 inwoners een aantrekkelijke gemeente willen zijn en blijven, geef ik graag een doorkijkje naar de komende tijd.
De nationale woningbouwopgave is ook een opgave voor Noordoostpolder. We gaan nieuwe woningen bouwen in Emmelhage, het centrum, het Dokter Jansenpark en in de dorpen.

Daarbij is bereikbaarheid en een duurzame economische ontwikkeling van groot belang.

  • We blijven daarom onverminderd aandacht vragen voor de Lelylijn. Door een intensieve lobby, mede dankzij de inzet van de Initiatiefgroep Lelylijn, is er in het regeerakkoord € 3 miljard gereserveerd en recentelijk is er geld vrij gemaakt voor de voorbereiding. Ook Europa heeft de Lelylijn inmiddels omarmd. En dat is een belangrijke doorbraak.
  • Ook blijven wij ons met onze buurgemeenten en de provincies inzetten voor de verbreding van de N50. Niet alleen belangrijk voor de bereikbaarheid, maar ook voor de verkeersveiligheid. Dat stikstof hier boven de verkeersveiligheid gaat vind ik onvoorstelbaar! Volgens mij is hier creativiteit vereist.

Dit jaar zullen er flinke stappen gezet worden voor de verbouw van het Bosbad en de huisvesting van zorg en onderwijs.

We blijven samenwerken in de Regio Zwolle en Samen maken we Flevoland waarin wij participeren en kunnen profiteren, maar ook bijdragen aan regionale economische ontwikkelingen.
En samenwerken blijven we ook doen met Dronten en Urk. Afgelopen jaar hebben de Bedrijvenvereniging Noordoostpolder en Bedrijvenkring Urk met de gemeenteraden zich uitgesproken tot meer samenwerken in Noordelijk Flevoland. En daar willen we dit jaar stappen in zetten.|
#Gemaakt in de Noordoostpolder is het concept waarmee de nieuw op te richten stichting van start gaat met het promoten van onze gemeente. En dat doen we met al onze ambassadeurs; bedrijven, organisaties en verenigingen.

Het is zomaar een greep uit de vele zaken die in het komend jaar op ons liggen te wachten.
Zaken waarin we elkaar zeker gaan tegenkomen om samen het verschil te maken in deze prachtige Noordoostpolder.

Tot slot: Noordoostpolder is een gemeente, gebouwd op een stevig agrarisch fundament. Boeren en tuinders, die het door allerlei oorzaken op dit moment niet makkelijk hebben. We werken gezamenlijk aan meer biodiversiteit en duurzame oplossingen om de ondernemers in deze sector het perspectief te bieden van een toekomstvast en lonend bedrijf. U mag daarbij op ons rekenen en waar wij kunnen dragen wij bij aan het dichterbij brengen van dit perspectief.    

Ik hoop van harte dat het nieuwe jaar u vele mooie dingen brengt zowel privé als in zakelijk opzicht.

Dan vraag ik nu om Cees en Marijn naar het podium te komen.

Om samen het glas te heffen op een mooi, gezond en in alle opzichten voorspoedig 2023.

Na de Toast

U bent nog niet helemaal van mij af want traditiegetrouw worden tijdens de nieuwjaarsreceptie een aantal prijzen uitgereikt. Aan mij de eer de eerste hiervan uit te reiken en dat is gelijk een bijzondere prijs. Omdat die al een aantal jaren niet meer is uitgereikt. Het gaat om de promotieprijs Noordoostpolder. Een prijs van de stichting promotie Emmeloord en Groendorpen.

Deze prijs wordt dit jaar uitgereikt aan de Stichting Boerderijenboek Noordoostpolder.
Ongeveer 450 vrijwilligers, uit de gehele Noordoostpolder, hebben onder leiding van een zeer actief bestuur onder de bezielende leiding van Frans van de Lindeloof, een grote krachtinspanning geleverd. 
Zij hebben samen alle boerderijen en vele andere bedrijven in kaart gebracht en de historie beschreven. Hun werk is vastgelegd in 11 rijk geïllustreerde boeken. Hierin is het verhaal te lezen van de eerste pachter, de bedrijfsopvolging en veel andere wetenswaardigheden, geïllustreerd met een foto van elke boerderij.
De boerderij boeken staan in vele boekenkasten in Nederland en zelfs in de hele wereld, ze zijn een prachtig naslagwerk over de historie van gemeente Noordoostpolder.
Hulde aan de initiatiefnemers en alle vrijwilligers en met recht de prijswinnaar van de promotieprijs van Emmeloord en de groendorpen!

Frans, en natuurlijk met jou iedereen die heeft meegewerkt, van harte gefeliciteerd met deze prijs!