Aan de slag met Werelderfgoed Schokland

logo_werelderfgoed_schokland.jpg
9 jan 2020

In 1995 kende UNESCO de werelderfgoedstatus toe aan Schokland. Om deze status te houden wil UNESCO van ieder werelderfgoed weten hoe de betrokken partijen werken aan het beheer, het behoud en de bekendheid van dat werelderfgoed. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het maken van een nieuw managementplan hiervoor. Dat is nu klaar. Wethouder Marian Uitdewilligen:  “Dit plan is het resultaat van veel betrokken bewoners en partijen. We kunnen hier de komende zes jaar mee aan de slag om ons Werelderfgoed Schokland nog beter op de kaart te zetten.” 

Welke accenten gaan we leggen?

De komende jaren gaan we onze aandacht vooral richten op de verdere ontwikkeling van het Werelderfgoed Schokland en recreatie in de nabije omgeving. Het is onze droom om in 2026 gepast trots te zijn op het mooie Unesco Werelderfgoed in de Noordoostpolder. Het is de bedoeling om van Schokland een sterk merk te maken. Ook willen we extra bezoekers trekken, passend bij het gebied. In 2025 moeten deze bezoekers terecht kunnen in een nieuw Werelderfgoedcentrum.

Hoe is het managementplan tot stand gekomen?

Om het plan te schrijven, wilden we eerst bij de omwonenden van Schokland ophalen welke kansen zij zien voor dit gebied. Door vroegtijdig in gesprek te gaan willen we hen bij de plannen betrekken. Deze bijeenkomsten vonden het afgelopen jaar plaats. Daarna zijn er werksessies met de gebiedscommissie georganiseerd. Hierin zaten LTO Noord, Provincie Flevoland, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Waterschap Zuiderzeeland, Schoklands Boerengoed, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Het Flevo-Landschap, Rijksvastgoedbedrijf, Klankbordgroep Schokland en de gemeente. Vanuit de ontmoetingen met al deze partijen is het nieuwe managementplan geschreven.

Uw Reactie
Uw Reactie