Aanleg kabels en leidingen: een melding volstaat

Kabels
22 mrt 2019

In gemeente Noordoostpolder is voor kabels- en leidingenwerk korter dan 25 meter geen vergunning meer nodig. Een melding volstaat. De gemeente past haar verordening aan. Ook heeft de gemeente het handboek met de technische uitvoeringsregels aangepast. Daarmee wordt de procedure voor netwerkbeheerders sneller en de leges worden lager.

Aanvragen van vier weken naar twee dagen

Twee dagen na de melding kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voorheen kon dit wel vier weken duren. Alleen bij werkzaamheden boven de 25 meter is nog een vergunning nodig.

Samenwerking met noordelijke gemeentes

Netbeheerders hebben baat bij uniforme regels voor kabels en leidingen. De noordelijke gemeentes Súdwest-Fryslân, de Fryske Marren en Heerenveen hebben dit al. Gemeente Noordoostpolder maakt hier dankbaar gebruik van. Het handboek sluit er bij aan.

Na besluit van de gemeenteraad gaan nieuwe regels in

Op 6 mei neemt de gemeenteraad een besluit over het vaststellen van de verordening. Daarna treedt deze in werking. Het handboek heeft het college van B&W al vastgesteld.

Uw Reactie
Uw Reactie