Aanpak 2e deel Nagelerstraat

Foto Nagelerstraat
30 jan 2020

Gemeente Noordoostpolder start op 10 februari met het tweede deel van de herinrichting Nagelerstraat. De kruising voor de Lidl wordt aangepakt om de oversteek veiliger en de doorstroming beter te maken. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Bouwerskamp en Nijverheidsstraat. Ook de Baardmezenstraat wordt gestremd. Fietsers en voetgangers vanuit de Zuidert kunnen nog steeds via de Nagelerstraat de Lidl en winkels aan de Zuiderkade bereiken. Het autoverkeer moet echter omrijden. De Lidl is bereikbaar via de oostkant.

Veilige oversteek en betere doorstroming

Een aantal inwoners heeft gevraagd om bij de kruising met de Lidl een rotonde aan te leggen. De gemeente heeft dit onderzocht. Er is gebleken dat er geen plaats is voor een rotonde of andere oplossingen. Daarom wordt de kruising veiliger gemaakt door de wachtruimte tussen de rijbanen een stuk breder te maken. Ook komt er een verkeersdrempel. Dat vermindert de snelheid van het verkeer. Voor fietsers wordt de nieuwe situatie ook beter. Zij krijgen straks voorrang op de Bouwerskamp.

Nagelerstraat t/m brug in april twee weken geheel afgesloten

In april is de Nagelerstraat t/m de Nagelerbrug twee weken geheel afgesloten. Dat is nodig voor de aansluiting van de riolering en voor het asfalteren. Op 24 april moeten alle werkzaamheden aan de Nagelerstraat klaar zijn. Tijdens het werk krijgen de hulpdiensten wel de gelegenheid het werk te passeren. De aannemer zal een deel van het Veerplein gebruiken voor opslag. Dit betekent dat hier minder parkeergelegenheid is.  

Uw Reactie
Uw Reactie