Ambitie voor VO-Campus Noordoostpolder een stap dichterbij

Logo's Emelwerda College, Vario en gemeente Noordoostpolder
16 jan 2020

Het afgelopen jaar hebben het Emelwerda College, de Vario Onderwijsgroep samen met gemeente Noordoostpolder de mogelijkheden verkend naar de campus voor het Voortgezet Onderwijs. Uitkomst: de onderwijscampus Noordoostpolder moet een veilige, duurzame en aantrekkelijke (leer)omgeving worden waar technologie & innovatie, kunst & cultuur, sport & bewegen samenkomen. Het college en het onderwijs hebben nu een aantal uitgangpunten en ambities benoemd voor de campus die belangrijk zijn voor de vervolgfase. Aan de raad wordt gevraagd of zij deze onderschrijven en het college opdracht willen geven om deze ambities mogelijk te maken.  Eind februari besluit de gemeenteraad hierover.

Bouwen aan de toekomst van het onderwijs in Noordoostpolder

De Noordoostpolder gaat bouwen aan een nieuwe Onderwijscampus  Het is de bedoeling dat verschillende scholen voor het Voortgezet Onderwijs – Zuyderzee Lyceum, Bonifatius mavo en Emelwerda College– straks op één locatie komen.

De huidige gebouwen voldoen niet aan de eisen op het gebied van duurzaamheid en niet aan de visie op onderwijs. De meeste gebouwen zijn aan vervanging of renovatie toe.  In het plan is nagedacht over hoe het voortgezet onderwijs kan worden voorzien van betere, eigentijdse faciliteiten rekening houdend met een dalend aantal leerlingen in de toekomst. Met een moderne onderwijscampus geven de scholen en de gemeente een krachtige impuls aan het onderwijs in de Noordoostpolder. Een plek waar ruimte is voor alle jongeren om hun talenten te ontwikkelen.

Een gezamenlijke Regiocampus met behoud van eigen identiteiten

De scholen hechten aan het behoud van hun eigen identiteit en ook voor de gemeente is keuzevrijheid een belangrijk argument. De twee scholen gaan samen werken en samen delen op één locatie. Hierdoor kunnen ze meer realiseren dan bij twee afzonderlijke scholen. Diverse faciliteiten beter benutten en  de beschikbare middelen slimmer inzetten. Een campus is een plaats van ontmoeting en ontwikkeling.

Locatie Espelerlaan komt als meest geschikte locatie uit de bus

Bij het zoeken naar een voorkeurslocatie zijn allerlei zaken onderzocht en meegewogen. Bijvoorbeeld de benodigde ruimte, de nabijheid van het ROC, de zichtlocatie, de omgeving, het verkeer en de bereikbaarheid. Dit leidde ertoe dat gezamenlijk een voorkeur is uitgesproken voor de locatie aan de Espelerlaan.

Uw Reactie
Uw Reactie