Beleid 'Zon in de polder'

Logo gemeente Noordoostpolder
25 jul 2019

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Noordoostpolder is er op gericht in 2030 energieneutraal te zijn. Een deel van deze opgave wordt ingevuld door het realiseren van grootschalige opwekking van duurzame energie via zonneweides. In het beleidskader 'Zon in de polder' leest u onder andere meer over de gebieden waar we zonneweides willen realiseren, hoe we omgaan met de inpassing in het landschap en hoe de omgeving wordt betrokken bij de totstandkoming van plannen.

pdf Zon in de polder- gebiedsgericht beleidskader voor zonneweides (PDF, 1.59 MB)
Uw Reactie
Uw Reactie