Burgemeester sluit pand tijdens integrale controle bedrijventerreinen

Bedrijventerrein in Noordoostpolder
9 jul 2021

In Noordoostpolder heeft een integrale controle plaatsgevonden naar illegale activiteiten op de bedrijventerreinen. Naast een paar onregelmatigheden is er een bedrijfspand op last van de burgemeester gesloten. In het pand woonden meerdere mensen illegaal. De mensen zijn door de gemeente elders ondergebracht. Burgemeester Roger de Groot: “Met de controle willen we de veiligheid van de bedrijventerreinen nog verder verbeteren en onze goedwillende ondernemers beschermen. Een goede uitstraling van de bedrijventerreinen geeft ruimte aan ondernemerschap.”

Bij de controle waren naast gemeente Noordoostpolder, politie, Belastingdienst, Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek, Douane, UWV, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Midden Nederland en netbeheerder Aliander betrokken.

“Meeste ondernemers hadden het goed voor elkaar”

Burgemeester Roger de Groot: “De controle is goed verlopen, veel ondernemers hadden het goed voor elkaar.” De controle vond plaats op zo’n tachtig adressen, waarbij naast het sluiten van het pand enkele onregelmatigheden zijn geconstateerd. Zo voldeed een bedrijf niet aan de milieueisen en moesten de werkzaamheden per direct worden stilgelegd. Daarnaast hield de politie een persoon bij een bedrijfspand aan die zich niet kon legitimeren. Ook kwam de Belastingdienst bij een paar bedrijven signalen tegen die om een nader onderzoek vragen. In de toekomst zullen er vaker controles zijn, ook wanneer er geen signalen zijn. De controles maken deel uit van de integrale aanpak van ondermijning in de gemeente Noordoostpolder.

Samenwerking ondernemers

Controles zijn niet het enige middel die bijdragen aan een nog veiliger ondernemersklimaat. In gesprekken met de ondernemers wordt ook gekeken naar wat er samen gedaan kan worden om te komen tot een gezonde en aantrekkelijke werkomgeving met weerbare ondernemers. Naast de rol van de overheid hebben ook de ondernemers een belangrijke rol. Het melden van een verdachte situatie bij de politie helpt en draagt bij aan een veilige werkomgeving.

Uw Reactie
Uw Reactie