De Leemkade in Kraggenburg wordt boulevard

Zicht op de Leemkade Kraggenbrug
11 jun 2021

Foto: Zicht op Leemkade Kraggenbrug (Google Maps)

Een initiatiefgroep uit Kraggenbrug wil het gebied rond de Leemkade opknappen en opnieuw inrichten tot een boulevard. Deze initiatiefgroep bestaat uit Dorpsbelang Kraggenburg, Natuurmonumenten, IJsbaanvereniging ‘Klein Cortina’ en de Ondernemersvereniging. Deze wens vanuit het dorp valt samen met een voorstel van de gemeente om het bedrijventerrein te vergroenen en op te knappen. Voor het project is Leadersubsidie aangevraagd.

Een recreatieve entree voor Kraggenburg

Het gebied rond de Leemkade is aan vernieuwing toe. Het gaat om de Leemkade zelf, de bietenbrug, een nieuwe botenhelling, de ijsbaan incl. renovatie clubgebouw, de ingang van het bos met nieuwe wandel- en MTB routes met nieuwe verwijsborden én het bedrijventerrein. De Leemkade wordt niet alleen meer voor op- en overslag gebruikt. De vaste boten die er tot een paar jaar geleden lagen, zijn weg. Dorpsbelang en andere organisaties willen het gebied daarom graag een nieuwe functie geven: een recreatieve entree voor het gebied. Hiermee wil het dorp en de gemeente de leefbaarheid van Kraggenburg versterken.

Aanvraag Leadersubsidie

Er is ongeveer € 442.695 nodig om het hele project uit te voeren. Daarvan is voor € 119.921 aan Europese Leadersubsidie aangevraagd. De gemeente verleent bij toekenning van de subsidie ook een bedrag van € 119.921 toe. Daarnaast draagt de gemeente bij uit budgetten voor revitalisering bedrijventerreinen (€ 60.000) en onderhoud openbare ruimte (€98.296).

Daarnaast dragen de organisaties uit het gebied ongeveer € 44.557 bij aan sponsorgeld, eigen bijdrage en vrijwilligersuren.

Uw Reactie
Uw Reactie