De toekomst van zwembad het Bosbad

Foto zwembad onder water
28 mrt 2019

Zwembad het Bosbad in Emmeloord is toe aan renovatie. Het bad is inmiddels 30 jaar oud en is technisch afgeschreven. Een goed moment om na te denken over wat we willen met het zwembad. Het college heeft daarom vier toekomstscenario’s opgesteld die nu voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Deze scenario’s variëren van een minimale ingreep tot een golfslagbad. Het college vraagt de raad welke scenario’s ze verder uitgewerkt wil zien.

De raad kan kiezen uit vier scenario’s

Deze scenario’s verschillen van een minimale aanpak tot een volledige omvorming van het zwembad. Het scenario met een golfslagbad is op verzoek van de gemeenteraad  toegevoegd. Voor alle vier is een verwachte investering berekend. Hierbij is nog niet gekeken naar exploitatielasten en mogelijke dekking. Die komen in de volgende fase aan de orde en zullen bekend zijn bij het definitieve besluit dat aan de raad wordt voorgelegd.

Scenario 1: minimaal scenario met weinig ingrepen. Investeringsraming € 3.600.000

Scenario 2: herinrichting van het zwembad, koppeling met sporthallen en toevoeging van horeca bij zwembad. Investeringsraming € 10.300.000

Scenario 3: gedeeltelijke nieuwbouw met een multifunctioneel groot zwembad en apart thematisch peuterbad naast nieuwe horeca. Investeringsraming € 10.700.000

Scenario 4: verbouwing naar een golfslagbad. Investeringsraming € 13.800.000

Twee scenario’s werken we verder uit

Scenario 1 plus één van de andere scenario’s die de raad mag aanwijzen, gaan we zo volledig mogelijk uitwerken. Daarbij onderzoeken we onder meer de exploitatielasten, de dekkingsmogelijkheden en duurzaamheidsmaatregelen. Als dit plaatje compleet is, gaat het voorstel terug naar de raad voor besluitvorming.