Emmelerbos wordt voedselbos

Logo's Pioniers van de Toekomst en gemeente Noordoostpolder
24 jan 2019

Een deel van het Emmelerbos wordt voedselbos. Dat is een bos waar eetbare vruchten groeien, zoals bessen en noten. Acht enthousiaste organisaties gaan hiermee aan de slag. Met Pioniers van de Toekomst als trekker. De gemeente gaf hen dinsdag groen licht. Zij geeft een subsidie van 93.639 en toestemming voor het gebruik van gemeentegrond. Hiermee kunnen de pioniers nu ook Europese leadersubsidie aanvragen.

Niet zomaar een voedselbos

De aanleg van het voedselbos gebeurt niet zomaar. Iedereen is welkom om mee te doen. Meedoen met de aanleg ervan, maar ook met het oogsten. En er komen rondleidingen en gastlessen. “De échte oogst van dit bos is het activeren en educatieve inhoud schenken aan velerlei groeperingen uit de samenleving” vertelt Digni van den Dries, projectleider namens de Pioniers van de Toekomst.

Dit is een kans voor het Emmelerbos

Het noordoostelijke deel van het Emmelerbos wordt al goed gebruikt. De IVN, de Scouting, de imker en de huttenbouw zitten er al. En ook studenten van Aeres zijn daar vaak te vinden. Deze organisaties doen allemaal mee aan de aanleg van het voedselbos. Ook ligt er een ecologische kans. In dit deel van het bos staan er veel essen. Die essen lijden aan de boomziekte essentaksterfte en moeten daarom gekapt worden. Dit biedt een kans om het bos opnieuw in te richten met nieuwe bomen en struiken. Zo krijgt het bos een nieuwe ecologische waarde.

Voor de aanleg van het voedselbos is geld nodig

Het aanleggen van het voedselbos, mét alle activiteiten daaromheen, kost ca 300.000. De organisaties vragen daarom leadersubsidie aan. Bij leadersubsidie is ook een bijdrage van de gemeente nodig. Die bijdrage verleent de gemeente nu. Later dit jaar zal blijken of dit project ook de Europese leadersubsidie krijgt. De totale subsidie is dan ca € 190.000. Daarnaast steken de organisaties zelf veel tijd en geld in dit project. En zij zoeken sponsors en giften. Hiervoor starten zij binnenkort ook een crowdfundingsactie.

Leaderprojecten zijn welkom in Noordoostpolder

Iedereen die een idee heeft om de leefbaarheid van zijn/haar dorp/wijk te verbeteren, kan dat aan de gemeente voorleggen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via Ineke Cornelissen, i.cornelissen@noordoostpolder.nl of bel met (0527) 63 39 11.