Enquête uitkomsten overstap naar aardgasvrij wonen

Afbeelding van handen om klein houten 'duurzaam' huisje
21 jan 2021

Gemeente Noordoostpolder heeft de inwoners gevraagd hoe zij denken over het aardgasvrij wonen. Een  grote meerderheid vindt de betaalbaarheid het belangrijkst bij de overstap naar aardgasvrij. Ook wil men zelf kiezen voor een aardgas alternatief. Verder vindt men comfort en een duurzame oplossing  belangrijk. Wethouder Anjo Simonse: “Dit is een duidelijk signaal. Ik  vind het belangrijk dat we voor alle inwoners goed kijken naar de beste en meest betaalbare oplossing voor de verschillende situaties die er zijn.”  De gemeente gebruikt de resultaten als input voor de transitievisie warmte. Daarin komt te staan wanneer welke dorpen en wijken  kansrijk zijn om te beginnen aan de overstap naar aardgasvrij.

Waar te beginnen met aardgasvrij wonen

De meeste mensen geven aan dat het hen logisch lijkt te starten in buurten waar toch al werkzaamheden gepland staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om  het vervangen van riolering of gasnet, nieuwbouw of verbouwingen. Ook geven inwoners aan te kijken naar buurten waar flinke slagen gehaald kunnen worden met grote gebouweigenaren zoals woningcorporaties. Daarnaast geeft een groot deel aan het raadzaam te vinden daar te starten waar bewoners zelf initiatief willen nemen. Zo’n 800 bewoners hebben de enquête ingevuld. De resultaten staan op www.noordoostpolder.nl/enquete-aardgasvrij

Wanneer is mijn wijk aan de beurt?

Later dit jaar gaat de gemeente de inwoners nog een keer raadplegen voor input. Eind dit jaar moet de transitievisie warmte klaar zijn. Deze komt tot stand in samenwerking  met betrokken organisaties en inwoners. De transitievisie warmte geeft de volgorde en planning aan. De komende jaren wordt de visie uitgewerkt in wijkuitvoeringsplannen. Dat gebeurt samen met inwoners uit de betrokken wijken. Daarin komt te staan welke techniek gebruikt gaat worden en een gedetailleerde planning.

Uw Reactie
Uw Reactie