Evenementen tijdelijk naar terrein Marknesserweg

Logo gemeente Noordoostpolder
5 dec 2018

In 2019 kunnen evenementen zoals de kermis, het Pieperfestival en de Nacht van Oranje, niet op de Deel worden georganiseerd. De Deel, al jaren onze vertrouwde evenementenlocatie, wordt dan gereconstrueerd. Dat is nodig omdat we graag willen dat Emmeloord een levendig, goed bereikbaar en mooi centrum houdt.

Tijdelijke voorzieningen nodig

Omdat we deze evenementen wel graag door willen laten gaan heeft het college van B&W gekozen voor een tijdelijke alternatieve locatie, het terrein aan de Marknesserweg. Dit terrein is groot genoeg en oorspronkelijk ook bedoeld als uitwijklocatie voor het houden van evenementen. Op het terrein moeten nog wel een aantal voorzieningen worden getroffen.

De omwonenden van het terrein zijn inmiddels door de gemeente uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De planning is dat het terrein in het voorjaar van 2019 in gebruik wordt genomen.