Fietsers Noordzijde omgeleid

Fietsomleiding Centrum Oost Emmeloord
3 sep 2021

De hoeveelheid bouwverkeer van de ontwikkelingen de Noorderpoort (plek voorheen Poiesz), de Schout en het Stadsbaken (plekken gesloopte flats) neemt de komende periode toe. Om onveilige situaties te voorkomen, is de Noordzijde vanaf 7 september tot in volgend jaar verboden voor fietsers. Het verbod voor fietsers loopt van de rotonde Koningin Julianastraat tot aan de kruising met de Schalm. En van het Smedingplein tot aan de kruising met de Boei. Fietsers worden omgeleid. Via de omleidingen is het centrum van Emmeloord goed bereikbaar. De bijgevoegde afbeelding geeft het gebied dat verboden is voor fietsers aan.

Verkeershinder voor auto’s

De bouw van 47 appartementen en 7 commerciële ruimten aan de Noordzijde 8-12 (plek voorheen Poiesz) is in volle gang. Omdat de transporten en de aanvoer van materialen de komende tijd toenemen, legt aannemer Weever Bouw een bypass aan op de Noordzijde. Hiermee maakt Weever Bouw een laad- en loslocatie voor de leveranciers van bouwmaterialen mogelijk. Door de bypass blijft één rijbaan met twee rijrichtingen voor het verkeer over. Ten tijde van hijswerkzaamheden wordt de bypass incidenteel aan beide zijden afgesloten, totdat de materialen buiten het hijsgebied zijn. De bypass kan voor hinder zorgen. De bypass wordt vanaf dinsdag 7 september aangelegd.

Uw Reactie
Uw Reactie