Geactualiseerd beleidsplan jeugd

Jeugd in Noordoostpolder
27 aug 2019

Afgelopen week heeft het college B&W van Noordoostpolder het geactualiseerde (deel)beleidsplan ‘Krachtig Noordoostpolder voor de jeugd’ vastgesteld. Hierin staat welke acties de gemeente neemt om ervoor te zorgen dat jongeren veilig opgroeien in Noordoostpolder. De laatste jaren zijn diverse onderdelen in het jeugd domein al vernieuwd. Deze zijn nu opgenomen in het beleidsplan. Het plan is een antwoord op het rapport ‘Uitvoering van de jeugdzorg in Noordoostpolder’, dat de rekenkamer in april 2019 presenteerde.

Veilig opgroeien en ontwikkelen

Noordoostpolder heeft de ambitie dat jongeren in Noordoostpolder veilig thuis opgroeien en ontwikkelen. Niet bij alle jongeren gaat dat vanzelf. Soms ervaren ze problemen op school, in het gezin of in de vrije tijd. Denk daarbij aan armoede en schulden, relatieproblematiek van ouders, werkloosheid van ouders of anders. Wethouder Anjo Simonse: “Om deze jongeren zo goed mogelijk te helpen is het belangrijk dat de professionele hulp en de ondersteuning vanuit het eigen netwerk op elkaar aansluiten. Het is van belang dat deze verbanden worden gezien en partijen aan elkaar te verbinden.” De gemeente maakt afspraken met partijen die ondersteuning bieden. Met deze afspraken versterkt de gemeente deze onderlinge samenwerking en krijgt de jongere ondersteuning die past bij zijn hulpvraag.

Beheersmaatregelen

Het geactualiseerde deelplan Jeugd is meer gericht op (het versnellen van) de daadwerkelijke transformatie om het zorgstelsel voor jeugd in de toekomst goed te houden. Dat wil zeggen kwalitatief goede hulp en financieel duurzaam. Daardoor gaat het beleidsplan vooral over beheersmaatregelen, zoals het optimaliseren van de lokale ondersteuningsstructuur en inzetten op extra preventie.

Het college heeft deze week ingestemd met het plan. In september staat het plan op de agenda van de gemeenteraad.

Uw Reactie
Uw Reactie