Gemeente steunt initiatieven Tiny Houses

Logo gemeente Noordoostpolder
4 jul 2019

Het college van B&W wil nieuwe woonvormen stimuleren, waaronder Tiny Houses. De belangstelling voor Tiny Houses neemt niet alleen landelijk toe, maar ook in onze gemeente. Verschillende initiatiefnemers zijn bezig hun plannen concreet te maken en de gemeente wil ze daarbij helpen. Om aanvragers houvast te bieden en kaders te stellen heeft de gemeente daarom de Ruimtelijke Visie Tiny Houses opgesteld. Deze visie is een basis om toekomstige aanvragen te beoordelen.

Vier scenario’s

Vanuit de samenleving zijn vier doelen groepen gevormd die bezig zijn hun plannen uit te werken.

  • de doelgroep “Off Grid”: deze initiatiefnemers zijn zelfvoorzienend (eigen energie, eigen voedsel), bouwen hun eigen Tiny House en willen graag in een groene omgeving wonen in Emmeloord;
  • de doelgroep “Buitengewoon”: ook zelfvoorzienend, maar met een voorkeur om in het buitengebied op een vrijgekomen erf te wonen;
  • de doelgroep “Projectbouw”: een groep die niet per sé zelfvoorzienend wil zijn en een voorkeur heeft voor projectmatige ontwikkeling van een terrein voor Tiny Houses in Emmeloord;
  • de doelgroep “Huur”: een groep belangstellenden die graag willen huren, met Mercatus aan de slag is en in een landelijke omgeving wil wonen.

Voor ieder van deze doelgroepen is in de visie een bijpassend scenario gemaakt. De vier scenario’s geven richting aan de locatiekeuze voor de projecten die door de doelgroepen worden ontwikkeld.

De Ruimtelijke Visie helpt aanvragers

Voorlopers van nieuwe ontwikkeling lopen vaak aan tegen bestaande kaders en regelgeving die het lastig maakt hun plannen uit te voeren. Bij Tiny Houses zijn dat de bestaande bouwregels en van het vinden van geschikte locaties. De Ruimtelijke Visie is een hulpmiddel voor aanvragers. De vier scenario’s geven richting bij het zoeken naar geschikte locaties en bij het opstellen van realistische plannen.

Per scenario 1 experiment

Het uitgangspunt van de Ruimtelijke Visie is om voor al deze groepen in onze gemeente ruimte te bieden. Om Tiny Houses-projecten in Noordoostpolder een succes te laten  worden, is het nodig om duidelijke richtlijnen mee te geven. Bijvoorbeeld over de ruimtelijke inpassing van Tiny Houses. Maar de gemeente wil ook ruimte bieden aan vernieuwende experimenten die inspelen op woonwensen van nu en voor de toekomst. En die kleur geven aan ons gebied. Voorlopig wil de gemeente per doelgroep/scenario meewerken aan 1 experiment. Dit om ervaring op te doen met Tiny Houses in Noordoostpolder.  

Uw Reactie
Uw Reactie