Gemeente stimuleert initiatieven vanuit de samenleving

Logo gemeente Noordoostpolder
6 sep 2018

De gemeente Noordoostpolder vindt het belangrijk om initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren. Bijvoorbeeld door mensen met elkaar in verbinding te brengen en eenzaamheid tegen te gaan. Door inzet van de gebiedsregisseurs en een budget van 20.000 euro per jaar kunnen initiatieven gestimuleerd worden. Wethouder Marian Uitdewilligen: “Samen maak je de buurt. Heb je een initiatief, meld je bij onze gebiedsregisseurs voor een zetje in de rug”.

Meld je initiatief aan– alle ideeën zijn welkom

Inwoners met een initiatief kunnen contact opnemen met de gebiedsregisseurs. Zij zijn te bereiken via igw@noordoostpolder.nl . Alle ideeën voor de buurt of straat zijn welkom. Het moet vooral gaan om initiatieven waarbij samenwerking tussen zorg en welzijn wordt aangemoedigd. Een goed voorbeeld van een initiatief is het samen koken op meerdere plekken in de gemeente of bijvoorbeeld de koffieochtenden. Ook verfraaiing of verbetering van de wijk komt in aanmerking. Het project de “Vis” in De Zuidert is zo’n voorbeeld. De gebiedsregisseurs gaan met de initiatiefnemers in gesprek om het initiatief te bespreken. Ze kijken of er draagvlak is en helpen met het leggen van verbindingen om het initiatief te laten slagen.

Budget voor de initiatieven

Het college stelt voor om het budget bewonersinitiatieven voor het sociale domein toe te voegen aan het budget van de gebiedsregisseurs (IGW). Het budget van in totaal 20.000 euro per jaar kunnen zij dan toekennen aan initiatieven die een zetje in de goede richting kunnen gebruiken.