Gemeente werkt aan nieuw cultuurbeleid

Logo gemeente Noordoostpolder
7 nov 2019

Eind 2019 loopt het huidige cultuurbeleid af. Daarom stuurt het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor een nieuw cultuurbeleid naar de gemeenteraad. De gemeente heeft bij het nieuwe beleid gebruik gemaakt van de input van allerlei culturele instellingen en verenigingen. De gemeenteraad buigt zich in december over dit voorstel. 

Verenigingen en culturele instellingen dachten mee

Op verschillende momenten hebben het college en een raadscommissie over het nieuwe cultuurbeleid gesproken. Daarnaast presenteerden op 11 juni 2019 verschillende culturele instellingen en verenigingen zich aan de raad. Zij gaven toen hun wensen mee aan de raadsleden. Op basis van deze input heeft het college dinsdag een voorstel voor nieuw cultuurbeleid goedgekeurd. Wethouder Wiemer Haagsma: “Het was bijzonder inspirerend om samen met de instellingen te praten over hoe we  cultuur op de agenda willen zetten in de toekomst. Doordat zij met de raadsleden in gesprek zijn geweest, kregen we allemaal een erg goed beeld van wat er allemaal gedaan wordt. En natuurlijk ook waar knelpunten en wensen zitten. Daardoor ligt er straks een bespreekstuk in de raad dat naar mijn gevoel ook recht doet aan de informatie die we hebben opgehaald.”

Het nieuwe cultuurbeleid wijzigt slechts op een paar onderdelen

De meeste uitgangspunten blijven hetzelfde. Het cultuurbeleid houdt ook hetzelfde budget als in de voorgaande jaren. Wel is al eerder besloten dat de bibliotheek extra subsidie krijgt, zodat de dienstverlening die we van hen gewend zijn voor Noordoostpolder op niveau blijft.

Daarnaast doet het college een paar suggesties tot vernieuwing: het wil meer aandacht voor talentontwikkeling, meer toegankelijk cultureel aanbod voor ouderen en de vorming van een platform voor alle amateurkunstverenigingen. Hiervoor wordt de  kennis en ervaring van het Cultuurbedrijf ingezet. Ook wordt gesproken over de inzet van subsidie voor cultuuronderwijs op scholen. Tenslotte wil de gemeente haar beeldende kunstbezit beter promoten.

Op 2 december 2019 staat dit op de agenda van de raadscommissie, waarna de raad definitief een besluit neemt op 16 december.

Pas daarna zal duidelijk zijn of alle voorstellen ook door de raad worden overgenomen.

Uw Reactie
Uw Reactie