Gemeentelijke heffingen weer in de bus

foto envelop + aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2018
7 feb 2018

De gemeente verstuurt de komende week weer de jaarlijkse aanslag gemeentelijke heffingen. Het gaat daarbij om de aanslag voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de onroerende zaakbelastingen (OZB). Voor degene die zich hebben aangemeld voor de Berichtenbox op MijnOverheid wordt de aanslag digitaal verstuurd. Zodra de aanslag in de persoonlijke Berichtenbox staat, krijgt u daarvan automatisch een melding via e-mail.

WOZ-beschikking

De aanslag OZB wordt gecombineerd met de WOZ-beschikking. Iedere eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand in de Noordoostpolder ontvangt een nieuwe WOZ-waarde. De WOZ-waarde staat speciaal genoemd op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen.

Niet eens met de WOZ-waarde of aanslag?

Indien u vindt dat de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld, niet voor u is bestemd of wanneer u het niet eens bent met een of meer aanslagen, kunt u telefonisch contact opnemen met het Klantencontactcentrum tel. (0527)63 39 11. De gemeente hecht veel waarde aan een informeler contact met u. Met een telefoontje kunt u misschien voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven.

Taxatieverslag

U kunt een taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand digitaal opvragen via de website http://www.mijnoverheid.nl/. Om het taxatieverslag te kunnen raadplegen moet u uw DigiD-code invoeren.

Meer informatie over gemeentelijke belastingen.