Gevolgen van de brand in Marknesse

Stukje glas
1 aug 2019

Dinsdag 30 juli heeft een felle brand gewoed op de locatie Blokzijlerdwarsweg 12 in Marknesse. Op basis van informatie die wij hebben ontvangen vragen wij uw aandacht voor mogelijke aanwezigheid van roet- en andere brandrestanten in uw directe omgeving.

Zonnepanelen

Er bereikten ons meldingen dat in het gebied ten oosten van Marknesse brandrestanten zijn waargenomen. Deze zijn afkomstig van zonnepanelen die op de brandlocatie aanwezig waren. Door de Omgevingsdienst is vastgesteld dat deze brandrestanten in het verspreidingsgebied ten oosten van de brandlocatie voorkomen. De direct omwonenden worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de aanwezigheid hiervan.

Wij raden u aan om alert te zijn op de aanwezigheid van deze deeltjes. Als u ze aantreft zorgt u er dan voor dat deze verwijderd en weggegooid worden.  

Uw Reactie
Uw Reactie