Grondprijzen voor woning- en bedrijfskavels

Logo gemeente Noordoostpolder
24 jan 2019

Ieder jaar actualiseert de gemeente de prijzen van gemeentegrond voor woningbouw en bedrijven, en legt deze vast. Ook dit jaar zijn actuele marktgegevens weer verwerkt. Alleen de grondprijzen in Emmeloord worden verhoogd, omdat de woningmarkt hier tot bloei is gekomen. De prijzen in Wellerwaard, Ens, Marknesse en de overige dorpen blijven gelijk aan 2018. “Door de grondprijzen in de dorpen te bevriezen blijft het voor potentiële kopers aantrekkelijk om een nieuwbouwwoning in een dorp te realiseren”, aldus wethouder Wiemer Haagsma.

Kavelverkoop

De woningmarkt in Emmeloord is in 2017 en 2018 tot bloei gekomen. Dat is aanleiding om de grondprijs hier te verhogen. In Emmelhage fase 1 en fase 2 werden vorig jaar respectievelijk 12 en 38 woningbouwkavels verkocht.

In totaal zijn er in Noordoostpolder vorig jaar 83 nieuwbouw kavels verkocht. In Bant, Luttelgeest en Marknesse verkochten we per dorp zeven kavels. In de Wellerwaard waren dat er drie. De overige kavels zijn verdeeld over de dorpen Ens en Espel.

De verkoop ligt in lijn met de verwachtingen. In 2017 is deze flink overtroffen met de verkoop van 153 kavels. Wethouder Wiemer Haagsma: “Het aantal van 83 kavels dat we vorig jaar hebben verkocht sluit aan bij onze ambitie. Die is gebaseerd op onze bevolkingsprognose, de woningbehoefte en de economische groei. Vooral Emmeloord ontwikkelt zich op een mooie manier. En ook in de dorpen groeit de woningbouw.”

Bedrijventerreinen

De grondprijzen voor de bedrijventerreinen stijgt met € 2,- per m², per categorie. Met uitzondering van de zichtlocatie aan de A6, hier stijgt de prijs met € 3,- per m².

Belangrijke factoren zijn de (verdere) groei van de logistieke sector, stijgende huren en lagere beleggingsrisico’s.

Bestaande woningen

Voor de hele gemeente geldt dat de woningprijs van bestaande woningen gemiddeld met 5,7% is gestegen. In 2018 stonden relatief weinig woningen te koop, welke vrij snel werden verkocht en tegen hogere prijzen dan in 2017.

Snippergroen

Sinds januari 2018 rekent gemeente Noordoostpolder met één prijs voor snippergroen, namelijk € 40,- per m². Deze prijs blijft in 2019 gelijk.

Uw Reactie
Uw Reactie