Herinrichting van de Noordzijde in Emmeloord

Noordzijde Emmeloord
29 jul 2021

De Noordzijde vormt de verbindingsweg tussen de Koningin Julianastraat en de Sportlaan. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een aanpassing van de Noordzijde. Deze aanpassing is nodig om de voorrangssituatie te verduidelijken en de snelheid te verlagen naar 30 km per uur. In het bijzonder wordt rekening gehouden met de positie van de fietsers, de belangrijkste gebruikersgroep van de weg.

Aansluiten bij de nieuwe situatie

Er zijn diverse ontwikkelingen die de aanpassingen nodig maken. De Koningin Julianastraat is vorig jaar heringericht. De snelheid bedraagt daar nu 30 km per uur. Door van de Noordzijde ook een 30 km weg te maken mag aan de gehele noordkant van het centrum niet harder dan 30 km gereden worden.

Er zijn diverse bouwprojecten gestart aan de centrumkant van de Noordzijde en Mercatus start later dit jaar met bouwen aan de overzijde. Het wordt naar verwachting drukker met meer oversteekbewegingen. De voorrangssituatie wordt duidelijker aangegeven en ter hoogte van de nieuwe Jumbo supermarkt denkt de gemeente na over het inrichten van een shared space. In een shared space wordt minder uitgegaan van verkeersregels en borden maar meer van het gedrag van de gebruikers. Het vervangen van de riolering is onderdeel van de totale aanpassing. Daar wordt een duurzame oplossing voor gekozen waarbij afval- en regenwater gescheiden worden afgevoerd.

Subsidie

Voor de gehele herinrichting van de Noodzijde heeft de gemeente een subsidie van de Rijksoverheid ontvangen ter hoogte van 50% van de totale kosten. Hierdoor kunnen de plannen eerder dan gepland worden uitgevoerd. De verwachting is dat een start kan worden gemaakt direct na afronding van de bouwactiviteiten.

Uw Reactie
Uw Reactie