Hoe wil jij wonen?

Illustratie 'Hoe wil jij wonen?'
27 feb 2019

Alle mensen van jong tot oud willen goed wonen. Wat dit voor jou betekent horen we graag. Om er achter te komen of onze woningvoorraad aansluit op de woonbehoefte. Maar ook of de vraag naar woningen verandert in de toekomst. Dit helpt ons bij het maken van de woonvisie.

Vertel ons jouw ideëen op 6 maart

Kun je wonen zoals je wilt binnen je mogelijkheden? En hoe en waar wil je over pakweg 10 jaar wonen? Of misschien heb je een idee over een hele nieuwe woonvorm? Vertel het ons.

Je bent welkom in MFC Nieuw Jeruzalemkerk

Kom woensdag 6 maart naar het Cornelis Dirkszplein 10. Daar is het Noordoostpoldercafé, met als thema Wonen. Om 19.00 uur gaat de zaal open. De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Programma 6 maart

19.30 - 20.00 uur Achtergrondinformatie over wonen in Noordoostpolder
20.00 - 20.30 uur 1e ronde Noordoostpoldercafé. Je kiest een eigen thema waar je over meepraat
20.30 - 20.45 uur Pauze
20.45 - 21.15 uur 2e ronde Noordoostpoldercafé. Je kiest een eigen thema waar je over meepraat
21.15 - 21.30 uur Gezamenlijke afsluiting

Aanmelden is handig

Stuur een bericht naar René van den Belt: r.vdbelt@noordoostpolder.nl of bel hem op nummer (0527) 63 33 81.