Informatie over de mantelzorg- waardering

Logo gemeente Noordoostpolder
25 sep 2019

Familie, vrienden, buren zetten zich vaak langdurig en intensief in voor iemand met een zorgvraag.  Die hulp is onbetaalbaar. We noemen die hulp mantelzorg. Het is belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning krijgen. Zodat de hulp niet te zwaar wordt, zij ook even kunnen ontspannen en er iemand is die naar hen luistert. Samen met Carrefour investeert de gemeente in die ondersteuning. Zo zijn er bijeenkomsten voor mantelzorgers, bestaat er vervangende hulp/respijtzorg, zijn er vrijwilligers die mantelzorgers de weg wijzen, is er de mantelzorgwaardering en is op 8 november de dag van de mantelzorg.

De mantelzorgwaardering

Ieder jaar kun je als mantelzorger, maar ook als zorgvrager voor je mantelzorger, een blijk van waardering in de vorm van een VVV card aanvragen bij Carrefour. We merken dat de verslaggeving van de gemeenteraadsvergadering in de media voor onduidelijkheid heeft gezorgd. Afgelopen jaar sprak de gemeenteraad over het verhogen van deze waardering. Alleen is uiteindelijk besloten om wel de voorwaarden aan te passen, maar de waardering niet te verhogen, omdat dit gevolgen zou hebben voor de andere vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld voor de bijeenkomsten die georganiseerd worden voor mantelzorgers. Hier was dan veel minder budget voor geweest.


Vraag de mantelzorgwaardering aan, wanneer:

  • Je meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden zorg verleent aan een naaste.
  • Je de zorg onbetaald en niet vanuit een vrijwilligersorganisatie levert
  • Je ook geen vergoeding vanuit een pgb ontvangt.
  • De zorgvrager in de gemeente Noordoostpolder woont. (Woont de zorgvrager in een andere gemeente, dan kun je de mantelzorgwaardering daar aanvragen)

De voorwaarden:

  • Een zorgvrager kan 1 waardering aanvragen, vervolgens kan deze verdeeld worden onder meerdere mantelzorgers.
  • Er kan maar 1 waardering per adres aangevraagd worden.

Tot en met 31 oktober kun je een mantelzorgwaardering aanvragen bij Carrefour. De voorwaarden lees je op https://www.carrefour.nu/mantelzorgwaardering

Bent u mantelzorger en heeft u vragen?

Bel Carrefour op nummer (0527) 630 000. Op carrefour.nu leest u meer over het ondersteuningsaanbod.

Uw Reactie
Uw Reactie