Inloopavond herinrichting Leeuwenkruising

Situatieschets Leeuwenkruising
5 jul 2018

Gemeente Noordoostpolder gaat na de zomervakantie de verkeerssituatie bij de Korte/Lange Dreef - Nagelerstraat- Meeuwenkant opnieuw inrichten. Maandagavond 16 juli is er een inloopavond. Tijdens de inloop geeft de gemeente uitleg over de werkzaamheden en beantwoordt vragen over bijvoorbeeld overlast en omleidingen. De inloopavond is van 18.30 - 20.30 uur in het gemeentehuis.

Het gaat om de kruising bij de Rabobank, de zogenaamde Leeuwenkruising, en tegelijk ook over de naastgelegen kruising met de Meeuwenkant. Er komen nieuwe verkeerslichten die zorgen voor een betere doorstroming. Ook wordt de inrichting voor fietsverkeer beter. Er komt geen rotonde, daarvoor is geen ruimte. De laatste week van augustus tot begin oktober is de kruising gestremd voor alle verkeer. Daarbij wordt rekening gehouden met de evenementen die in deze periode plaats vinden.

Voorbereiding voor herinrichting Deel

De werkzaamheden zijn nodig voor een verkeersveilige en vlotte doorstroming van auto’s, fietsers en voetgangers. Ook voor de herinrichting van de Deel is deze aanpassing noodzakelijk. De ingrepen zijn onderdeel van de aanpak van de hoofdinfrastructuur van Emmeloord. Dat geeft ook dit jaar overlast, maar levert een beter bereikbaar Emmeloord op.