Integrale schouw in Ens

Plaatsnaambord Ens
16 jun 2021

Op vrijdag 11 juni heeft een integrale schouw plaatsgevonden in het winkelgebied en het industrieterrein van Ens. Dit om het bewustzijn onder ondernemers te vergroten over onderwerpen als criminaliteit, veiligheid en ondermijning. Deze schouw werd gedaan in samenwerking met de politie, woningbouwvereniging Mercatus, gemeente, diverse ondernemers, de ondernemersvereniging BV Noordoostpolder en de commerciële vereniging Ens. Ens fungeert als pilot om ervoor te zorgen dat ook andere bedrijfs- en winkelgebieden worden gemotiveerd om te investeren in een veilig leef- en ondernemersklimaat.

Resultaat

De schouw in Ens heeft bijgedragen aan het bewustzijn van ondernemers. Samen werd gekeken naar onderwerpen als veiligheid en uitstraling van de panden, toegangs- en vluchtwegen, bereikbaarheid en de openbare ruimte. Tijdens de schouw in en rondom het centrum van Ens viel op dat het dorp er netjes en schoon bij ligt. Wel zijn er verbeterpunten geconstateerd die bij moeten dragen aan het versterken van de leefbaarheid en veiligheid. Zo is in het winkelgebied de achterkant van het pand bij sommige ondernemers een punt van aandacht. Met name moet daar worden geinvesteerd in goede verlichting.

Het blijkt dat sommige winkels met kleine fysieke aanpassingen de veiligheid in en om hun pand kunnen verbeteren. Aan deze punten wordt binnenkort een vervolg gegeven.

De meeste bedrijven op de bedrijventerreinen hebben hun zaken goed op orde. Tijdens de schouw werden verschillende gesprekken gevoerd met ondernemers. Uit deze gesprekken bleek dat zij zelf goed nadenken over de situatie om hun pand. Voorbeelden hiervan zijn het uitbreiden van parkeerplekken en het plaatsen van meer verlichting. Daarnaast hebben zij goed nagedacht over de aanwezigheid van brandblussers en het goed opbergen van apparatuur om het voor criminelen zo onaantrekkelijk mogelijk te maken iets te stelen.

De leefbare samenleving

Burgemeester Roger de Groot is groot voorstander van deze gezamenlijke schouw: “Noordoostpolder is een veilige en leefbare gemeente. Dat willen we graag zo houden. Door samen preventief op te trekken en met elkaar met open vizier te kijken naar alles wat beter kan, dragen we bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Dat is in ieders belang. De ondernemers verdienen dan ook een groot compliment dat ze hieraan vrijwillig en actief meedoen. Daarmee houden we onze winkels en bedrijventerreinen op alle fronten aantrekkelijk.”

De voorzitter van de ondernemersvereniging, Kees van de Sar, is het daar roerend mee eens. “Ik spreek denk ik namens alle betrokken ondernemers als ik zeg dat als er goed wordt samengewerkt de resultaten ook snel te zien zijn.”

Kwetsbare ondernemer

Ondernemers zijn vaak extra kwetsbaar voor ondermijning. De insteek van de gemeente is om haar ondernemers te beschermen. Ondernemers worden nogal eens benaderd door criminelen met lucratieve (financiële) voorstellen. Een voorbeeld hiervan is een onbekende die contant geld biedt voor het huren van een loods zonder duidelijk te zijn wat hij daarmee van plan is. Hoewel de verleiding groot kan zijn, is er geen weg terug als je erop ingaat.

Het is daarnaast een taak van de overheid om preventief met de ondernemers in gesprek te gaan. Voorkomen is beter dan genezen. Er is veel wat samen gedaan kan worden aan een gezonde, weerbare en aantrekkelijke werkomgeving.

Uw Reactie
Uw Reactie