Inwoners enthousiast over verbouwing Bosbad

Zwembad
14 nov 2019

In het voorjaar besprak de gemeenteraad de noodzakelijke renovatie van het Bosbad en de wens van de raad om extra aanpassingen te doen. De gemeente gaat de mogelijkheid van deze renovatie doorrekenen. Daarnaast gaat ze ook het samenvoegen van de huidige kleinere baden tot één nieuw multifunctioneel bad en een nieuw kinderbad doorrekenen. De raad vond het belangrijk om te weten hoe inwoners tegen het Bosbad aankijken. Dat is onderzocht.

Wat vinden inwoners van de plannen?

“We hebben besloten om hiervoor een telefonische enquête te laten doen door een gespecialiseerd onderzoeksbureau” zegt wethouder Wiemer Haagsma. “Zij hebben deze zomer een belronde gehouden onder 500 inwoners. De meeste mensen reageerden positief op het verzoek om mee te doen.” Een aantal van 500 personen is voldoende voor een representatief onderzoek.  Ruim de helft van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar een bezoek te hebben gebracht aan  het Bosbad. Een derde geeft aan geen enkel zwembad te hebben bezocht en anderen gaan naar Joure, Lelystad of Urk.

Inwoners hebben voorkeur voor renovatie met nieuwbouw

In het onderzoek geven 8 op de 10 inwoners aan een voorkeur te hebben voor een uitgebreide renovatie met nieuwbouw. Ze willen vooral een ‘plezier-factor’ toevoegen aan het huidige zwembad. Zoals een verwarmd bad, glijbanen en een gazonweide. Maar ook activiteiten voor de jeugd en een interactief kinderbad vinden mensen belangrijk.

Een hogere entree is geen bezwaar

Interessant is ook dat de enquête uitwijst dat 7 op de 10 inwoners bereid zijn om meer te betalen als het Bosbad vernieuwd is en dat zij vaker zouden gaan zwemmen.

Extra mogelijkheden doorrekenen

Op basis van de enquête nemen we in de berekeningen van de renovatie/ verbouwing Bosbad een glijbaan mee  en de mogelijkheid van een zogenoemd spraypark (fonteinen) buiten voor de jeugd.

Raad moet nog beslissen over de investering

De gemeenteraad beseft dat de wens om het zwembad te vernieuwen meer kost dan er momenteel beschikbaar is. Daarom is de berekening van de jaarlijkse kosten  van groot belang voordat de definitieve keuze gemaakt kan worden. Naar verwachting kan de raad in februari 2020 over een voorstel besluiten.

Uw Reactie
Uw Reactie