Koninklijke onderscheiding voor negen inwoners

Koninklijke onderscheidingen 2018
26 apr 2018

Negen inwoners van Noordoostpolder ontvingen een Koninklijke onderscheiding. Ineke Voorberg-Beekhof, Ben Helmink, Lauran Hermus, Bauke Houtsma, Henk Huisjes, Roelof Jan Kruit, Piet Ruis en Johan Zieleman werden donderdag 26 april 2018 tussen 11.00 en 12.00 uur benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Sleebos kon er vanwege verblijf in het buitenland niet bij aanwezig zijn. Hij ontving daarom op zijn buitenlandse verblijfplaats een brief van de burgemeester. In de brief staat dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij hem worden de bijbehorende versierselen op woensdag 2 mei opgespeld.

Ineke Voorberg-Beekhof (70) uit Emmeloord

Ineke Voorberg-Beekhof geeft al ruim 20 jaar lang op een gedreven, betrokken en onvermoeibare wijze praktisch inhoud aan de geloofsopdracht tot het liefhebben van onze naaste in het geven van aandacht aan asielzoekers. Ze is daarin velen tot voorbeeld geweest en heeft het werk onder asielzoekers vanuit de kerk in Emmeloord (en ook daarbuiten) ontwikkeld, gedragen en onvermoeibaar bevorderd. Daar waar velen na een korte of langere periode weer ‘afhaakten’ doordat ze het in tijd en aandacht niet langer konden of wilden doen, bleef en blijft Ineke op bewonderenswaardige wijze haar tijd, liefde en aandacht hieraan geven. Onder asielzoekers werd en wordt zij de ‘Moeder Teresa van het AZC’ genoemd. 

Ben Helmink (71) uit Emmeloord

Vanaf 1966 tot aan de dag van vandaag is Ben Helmink zowel op het bestuurlijke vlak alsook op het terrein van de uitvoering actief bij Sportclub Emmeloord. In al die jaren heeft hij daar als vrijwilliger op een betrokken, maar tegelijkertijd ook toegankelijke wijze invulling gegeven aan allerlei rollen. Bestuurslid, organisator, voorzitter, redacteur, technische zaken etc. Een vrijwilliger waar je altijd op kunt rekenen. Daarnaast zet Ben Helmink zich met zijn technische kennis en achtergrond al zo’n 30 jaar lang als vrijwilliger in als lid van de commissie van beheer en onderhoud van de Sint Michaëlskerk in Emmeloord. Onder zijn leiding en aansturing zijn daar in de loop van de jaren, waarvan de laatste in 2016, onder meer een drietal zeer grote onderhoudsprojecten succesvol uitgevoerd.

Ook is Ben Helmink al jaren de drijvende kracht achter de informele fietsclub Emmeloord. Als medeoprichter in 1997 en nog altijd organisator van de activiteiten van deze 190 leden tellende fietsclub, heeft hij ook op dit terrein zijn sporen in al die jaren wel verdiend.

Lauran Hermus (62) uit Creil

Lauran Hermus zet zich al sinds half jaren zeventig van de vorige eeuw tot de dag van vandaag intensief en belangeloos in voor verenigingen, (stands)organisaties, school en inwoners binnen de gemeente Noordoostpolder in zijn algemeenheid, en ten behoeve van het dorp Creil in het bijzonder. Op jonge leeftijd was hij al bestuurlijk actief in de organisatie van de Katholieke Plattelands Jongeren. Vervolgens actief in de Land- en tuinbouworganisatie Flevoland en de ABTB afdeling Creil, het schoolbestuur, de carnavalsvereniging, raadslid, en de laatste zes jaren voorzitter van de vereniging dorpsbelang Creil.

En in die jaren heeft Lauran Hermus zich niet alleen laten kennen als een ervaren en vakbekwaam bestuurder. Ook als de handen uit de mouwen moeten worden gestoken staat hij klaar. Hij wordt alom geprezen voor zijn enthousiasme en praktische inzet, en de sociale,  respectvolle en behulpzame wijze waarop hij met mensen om gaat.

Bauke Houtsma (62) uit Emmeloord

Bauke Houtsma kan worden gezien als de grote organisator en stimulator van de volleybalsport in Emmeloord. Bauke is in 1981 afgestudeerd aan de CALO in Arnhem, en daarna  in Emmeloord aan de slag gegaan bij het Groenhorst college als sportdocent. Vanaf 1981 tot heden is hij als vrijwilliger actief bij de volleybalvereniging Vovem’90. Hij is betrokken geweest bij de oprichting van de club, heeft in de loop der jaren meerdere bestuursfuncties bekleed, commissies geleid, veel wedstrijden en evenementen georganiseerd, anderen gestimuleerd en aangezet tot actie, jongeren gemotiveerd tot bewegen, en bijna elk lid en oud leden wel getraind en/of gecoacht.

Vanaf 2016 is bij de volleybalvereniging Vovem’90 de Bauke Houtsma trofee ingevoerd om de meest belangrijke vrijwilliger van dat seizoen in het zonnetje te zetten.
Dat deze trofee naar Bauke is vernoemd geeft al aan wat een verdiensten hij heeft geleverd binnen de vereniging. Maar niet alleen in verenigingsverband loopt de volleybalsport als een rode draad door zijn leven. Ook op zijn werk heeft hij collega’s weten te enthousiasmeren voor het volleybal en is een personeelsteam samengesteld waaraan hij deelnam als speler en coachend actief was. Met zijn passie voor de volleybalsport heeft Bauke Houtsma gedurende vele jaren een grote bijdrage geleverd aan het voleyballeven in Noordoostpolder.

Henk Huisjes (75) uit Emmeloord

Henk Huisjes zet zich al sinds zijn komst naar Noordoostpolder in 1965 tot de dag van vandaag intensief en belangeloos in voor de kerk en samenleving binnen de gemeente Noordoostpolder. Actief op zowel het bestuurlijke vlak alsook op het terrein van de uitvoering. Zo was hij ruim 33 jaar bestuurlijk actief als ouderling in het kerkbestuur, 25 jaar bestuurslid van de Landbouwpraktijkschoool in Emmeloord, jarenlang bestuurslid van het gemengd koor Canticum. Maar zijn bestuurlijke activiteiten vallen feitelijk in het niet als ze naast zijn vele uitvoerende vrijwilligerswerkzaamheden worden gezet.

Na zijn pensionering in december 2002 is zijn dagindeling geheel gevuld met vrijwilligerswerk. Actief in tuinonderhoud van diverse ouderen, opknappen straatwerk bij mensen thuis en bij verenigingen, tuinonderhoud bij de kerk, vrijwilliger bij de Stichting Balansruiters, inzameling van kleding voor hulpbehoevende mensen in Oost-Europa, vervoer van asielzoekers uit het AZC in Luttelgeest naar hun advocaat, een rechtbank of ander opvangcentrum, en ook nog lid van de schoonmaak- en onderhoudsploeg van de Atletiekvereniging Noordoostpolder. En als hij door Emmeloord loopt of fietst en ergens zwerfafval tegenkomt, dan ruimt hij dat ook nog gelijk even op. Henk Huisjes heeft altijd een zak en een prikstok bij zich. Er bestaat alom grote waardering voor Henk zijn gedrevenheid en praktische inzet, en de bescheiden en respectvolle wijze waarop hij met mensen om gaat.

Roelof Jan Kruit (76) uit Bant

Al vanaf de jaren 70 tot de dag van vandaag is Roelof Jan Kruit actief binnen de Hervormde Gemeente in Bant. In de beginperiode hield hij zich als jeugdouderling met name bezig met de organisatie van jeugdactiviteiten. Daarna werd hij ouderling en in 2000 werd hij voor een periode van 8 jaar  voorzitter van de Hervormde Gemeente. Een belangrijke bestuurlijke periode brak daarmee aan. Op zijn initiatief werd in 2001 namelijk contact gelegd met de Gereformeerde Kerk in Bant om te praten over samenwerking. Dit heeft er in 2004 toe geleid dat de beide bestaande kerken in Bant werden verkocht, en de katholieke kerk vanuit het bisdom werd teruggekocht. Deze laatste werd omgebouwd tot multifunctioneel ontmoetingscentrum ‘de Bantsiliek’. Zowel de Hervormde Gemeente als de Gereformeerde Kerk houden daar nu hun diensten.
Daarnaast was Roelof Jan Kruit zeer actief binnen de Drentse Vereniging ’t Nije Landschap’. Gedurende de jaren 2007–2015 in de functie van voorzitter. Zijn inzet als vrijwilliger van deze vereniging was en is zo groot dat hij tijdens de jaarvergadering in 2015 benoemd is tot erelid van de vereniging. Maar ook zijn inzet ten behoeve van de Menvereniging “De Burcht” wordt alom geroemd. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan.

Piet Ruis (65) uit Marknesse

Gedurende zijn gehele arbeidzame leven is Piet Ruis al verbonden aan en betrokken bij de brandweer. Vanaf 1977 als lid van de vrijwillige brandweer en sedert 2004 zowel als beroepskracht alsook vrijwilliger. Op 1 februari 2017 was hij 40 jaar vrijwilliger bij de brandweerpost Marknesse. Dat betekent dat Piet al 40 jaar onder alle omstandigheden klaarstaat voor de gemeenschap om daar waar nodig hulp te bieden.
Een prestatie waar je als samenleving alleen maar diep respect voor kunt hebben.
Binnen de brandweerorganisatie is hij voorts lid van het Brandweer Opvang Team en als instructeur onder meer belast met de opleiding en instructie van vele vrijwillige brandweermensen. Binnen het dorp Marknesse zet Piet zich daarnaast ook nog als vrijwilliger in voor allerlei activiteiten.

Johan Zieleman (63) uit Marknesse

Johan Zieleman is sinds 1976 tot op de dag van vandaag zeer actief als vrijwilliger. Gestart bij SV Marknesse met het helpen organiseren van verlotingen en bazaars om inkomsten te genereren voor de club. Daarna leider geworden bij jeugdelftallen en seniorenteams. In 1986 mede-oprichter geweest van de supportersvereniging. Verder verzorgt hij al 30 jaar lang het onderhoud (clubgebouw en velden) bij de vereniging. Bij de autocross is hij al meer dan 20 jaar behulpzaam bij de organisatie van dit jaarlijkse evenement. Veel jaren als hulp bij het opbouwen en afbreken en de laatste jaren als speaker tijdens het evenement. Maar ook bij klusactiviteiten voor de dorpsvereniging is Johan Zieleman van de partij. Op hem kan altijd een beroep worden gedaan. In 2014 is hij uitgeroepen tot Marknessenaar van het jaar voor zijn verdiensten voor het dorp. Deze vrijwilliger pur sang, heeft zijn sporen binnen de verschillende organisaties meer dan verdiend en wordt binnen de plaatselijke samenleving geroemd om zijn inzet en betrokkenheid.

Peter Sleebos (68) uit Bant

Peter Sleebos heeft in zijn functie als algemeen voorzitter van de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten in Nederland gedurende de jaren 1997 tot november 2016 een zeer belangrijke rol gehad in de eenheid van kerken in Nederland.
De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is een landelijk opererend kerkgenootschap waar 130 gemeenten, 250 predikanten en andere geestelijke werkers bij aangesloten zijn. De VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij meer dan 360.000 gemeenten zijn aangesloten met zo'n 67 miljoen leden wereldwijd. Door actief leiderschap heeft hij voor een sterke verbinding gezorgd tussen kerken en kerkbewegingen op meerdere terreinen. Maar ook qua (onbezoldigde) nevenfuncties heeft hij in de loop der jaren niet stil gezeten.

Vanaf 1993 tot heden respectievelijk bestuurslid Azusa Theologische Hogeschool, regio voorzitter VPE Regio Noord West, voorzitter ‘VPE-Zending’, vice voorzitter/bestuurslid Evangelische Omroep, voorzitter EO Metterdaad, bestuurslid international Board of Directors- Global University, bestuurslid Convoy of Hope Europe, bestuurslid Executive Committee World Assemblies of God Fellowship, bestuurslid World Assemblies of God Reliefand Develop Agency, lid Global, lid werkgroep Nationale Synode en voorzitter Stichting We Care.  Peter  Sleebos kan bogen op een indrukwekkende staat van dienst.