Koninklijke onderscheiding voor zeven inwoners Noordoostpolder

Lintjesregen 2019 Noordoostpolder
26 apr 2019

Zeven inwoners van Noordoostpolder kregen vrijdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Leo Baars, Lenie Lindenbergh-Besuyen, Wim van het Erve, Gerard Vermunt en echtpaar Jan Woets en Joke Woets-Van Kralingen zijn benoemd tot Lid en Henk Suelmann is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Leo Baars (71) uit Luttelgeest

Leo Baars zet zich al sinds 1969 in voor verenigingen, organisaties, clubs, de kerk en zijn medemens binnen de gemeente Noordoostpolder in zijn algemeenheid en ten behoeve van het dorp Luttelgeest in het bijzonder. Zo was hij actief binnen de Katholieke Plattelands Jongeren organisatie, de veehouderijbelangen, de Algemene Boeren en Tuinders Bond, het bestuur van de Rabobank, het R.K. kerkbestuur Marknesse-Luttelgeest, de bestuurscommissie van de basisschool, de Lions en uit dien hoofde initiator en medeorganisator van de buitendagen Staatsbosbeheer in het Kuinderbos. Hij was actief voor de Sportvereniging Tonego en vrijwilliger bij woonvorm ‘Phoenix’ voor mensen met een verstandelijke beperking in Emmeloord. Naast deze indrukwekkende lijst van activiteiten zette Leo Baars zich ook in voor allerlei incidentele activiteiten. Hij is niet alleen een ervaren en vakbekwaam bestuurder. Ook als de handen uit de mouwen moeten worden gestoken staat hij klaar. Hij wordt alom geprezen om zijn gedrevenheid, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen en de respectvolle wijze waarop hij met mensen om gaat.

Lenie Lindenbergh-Besuyen (75) uit Emmeloord

Voor inwoners in de Noordoostpolder en de wijde omgeving zijn de namen 'Balansruiters' en 'Lenie Lindenbergh' onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Stichting Balansruiters Noordoostpolder geeft paardrijlessen en plezier en ontspanning met paarden aan mindervaliden. In deze ‘super-stichting’ vervult Lenie als lid van het bestuur al vanaf de dag van oprichting (1968) een onopvallende, maar zeer centrale rol in het reilen en zeilen. Zij staat 24 uur per dag paraat voor de medewerkers, vrijwilligers en ruiters binnen de Stichting. Er is grote waardering en respect voor haar belangeloze en niet aflatende inzet.

Wim van het Erve (71) uit Emmeloord

Wim van het Erve is sinds 1984 tot op de dag van vandaag zeer actief als vrijwilliger.
Gestart als leider en assistent van jeugd- en seniorenteams bij voetbalvereniging Sportclub Emmeloord. In 2000 toegetreden tot de PR en sponsorcommissie van de vereniging, waarvoor hij nog steeds actief is als coördinator en adviseur richting het bestuur. Ook bij de uitvoerende werkzaamheden steekt Wim van het Erve de handen uit de mouwen. Hij heeft ‘oog en oor’ voor de medemens. Zo zorgde hij er voor dat een trouwe supporter met een lichte beperking, die de laatste jaren van zijn leven aan de rolstoel gekluisterd was, tot aan zijn dood bij alle thuiswedstrijden aanwezig kon zijn. Ook binnen de kerkgemeenschap St. Michaël is Wim van het Erve al sinds 1985 actief als vrijwilliger. Eerst als lid van de stuurgroep Contactwerk. Sinds 2000 verzorgt hij de coördinatie van het vervoer van oudere parochianen die zelf niet meer op eigen gelegenheid de diensten kunnen bijwonen. Sinds 2016 is hij ook koster bij uitvaartdiensten. Daarnaast is hij vrijwilliger-chauffeur bij het bewonersvervoer Zorggroep Oude en Nieuwe land. Op hem kan altijd een beroep worden gedaan.
Deze vrijwilliger pur sang, heeft zijn sporen binnen de verschillende organisaties meer dan verdiend en wordt geroemd om zijn inzet en betrokkenheid.

Henk Suelmann (71) uit Marknesse

Henk Suelmann is een toegewijde, en tegelijkertijd, bescheiden en aimabele persoon. In de loop van zijn leven heeft hij zich zowel bestuurlijk als uitvoerend actief getoond in allerlei organisaties en instellingen. Hij hecht grote waarde aan leefbaarheid en gemeenschapszin en zet zich daar al decennia lang volop voor in. In zijn woondorp Marknesse is hij actief (geweest) bij het schoolbestuur, de voetbalvereniging, de avondvierdaagse en de activiteiten van de dorpsvereniging. In de politiek is hij 12 jaar aaneengesloten actief geweest en heeft hij zijn sporen verdiend als raadslid (8 jaar) en wethouder (4 jaar). Daarnaast is hij al van jongs af aan betrokken bij, en op latere leeftijd bestuurlijk actief op, het gebied van jacht en natuurbeheer. In de afgelopen tientallen jaren heeft hij verschillende bestuursfuncties vervuld bij de Wildbeheereenheid ’t Scholtensveld, de Drentse provinciale koepel van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Wildbeheereenheid Flevoland, bij vereniging Het Weewild (regio Noord) en bij Wildbeheereenheid de Dalgronden. Daarbij is en wordt dankbaar gebruik gemaakt van Henk zijn uitstekende bestuurlijke kwaliteiten en zijn grote netwerk. Met zijn volhardende karakter en het hart op de goede plaats weet hij mensen aan zich te binden.

Gerard Vermunt (68) uit Emmeloord

Gerard Vermunt is een paardenman in hart en nieren. In zijn jeugdjaren was hij een fanatieke springruiter die deelnam aan de nationale springcompetities. Tijdens zijn carrière als springruiter volgde hij toen al cursussen voor paardrij- en meninstructeur en voor spring- en dressuurjurylid.
Sindsdien is hij actief als vrijwilliger op zowel bestuurlijk als uitvoerend vlak binnen de paardensport. Activiteiten die uiteenlopen van de organisatie van wedstrijden en concoursen, het onderhoud van materialen, de jurering van springparcoursen en dressuurproeven, alsook tot de instructie en het lesgeven aan jong en oud. Dit niet alleen binnen de grenzen van zijn eigen gemeente, maar ook tot ver daar buiten. Met zijn grote passie voor paarden heeft Gerard Vermunt inmiddels gedurende meer dan 50 jaar een grote bijdrage geleverd aan de paardensport in Noordoostpolder.

Jan Woets (73) uit Emmeloord

Jan Woets zet zich sinds 1975 in als vrijwilliger bij de brandweer. Daarna volgde een periode van 8 jaar, waarin hij als beroepscommandant leiding gaf aan de zeven groepen van de vrijwillige brandweer Noordoostpolder. Zijn oud-collega’s binnen de brandweerorganisatie prezen hem om zijn kwaliteitsbewustzijn. Jan was de persoon die zowel de brandweerorganisatie alsook het individuele opleidingsniveau van de vrijwilligers naar een hoger niveau wist te brengen. Hij had oog voor de vrijwilligers en hun thuisfront. Was attent, belangstellend, kundig en rechtvaardig. Aan het begin van deze eeuw is de brandweer Noordoostpolder onderdeel geworden van de regionale samenwerking en in 2009 opgegaan in de Veiligheidsregio Flevoland. In 2008 ging Jan Woets met pensioen. Sindsdien was en is hij als vrijwilliger actief binnen de Nationale Vereniging De Zonnebloem tijdens vakantie- en recreatieprojecten, bij Humanitas als vrijwilliger bij de formulieren inloop, bij de katholieke Bond van Ouderen Noordoostpolder als ouderenadviseur. Ook verzorgt hij binnen de geloofsgemeenschap van de St. Michaël in Emmeloord nog een diversiteit aan vrijwilligerstaken.
 

Joke Woets-Van Kralingen (71) uit Emmeloord

Mevrouw Joke Woets-van Kralingen, maakt zich al meer dan 35 jaar verdienstelijk voor de samenleving in Noordoostpolder in het algemeen en voor de geloofsgemeenschap St. Michaël parochie in Emmeloord in het bijzonder.
Gedurende die periode van 35 jaar is zij het administratieve hart van de katholieke geloofsgemeenschap in Emmeloord en de vraagbaak voor mensen binnen en buiten de parochie. Zij is samengevat, de spin in het web. De bij de aanvraag gevoegde ondersteuningsbrieven geven daar zonder meer blijk van.

Uw Reactie
Uw Reactie