Lachgas aan banden in Noordoostpolder

Logo gemeente Noordoostpolder
16 jan 2020

Burgemeester en wethouders van gemeente Noordoostpolder hebben een aantal maatregelen afgekondigd om het gebruik van lachgas aan banden te leggen. De gemeente wil verkoop en het gebruik in de openbare ruimte en de horeca verbieden evenals de verkoop van lachgas tijdens evenementen. Nadelige gevolgen voor de volksgezondheid, vervuiling en overlast zijn de belangrijkste argumenten.

Verbod op recreatief gebruik

De regering werkt momenteel aan landelijke regelgeving rondom lachgas. Het is nog onduidelijk wanneer deze regelgeving klaar is en van kracht wordt. Als er geen landelijk verbod komt, dan komt gemeente met een eigen verbod op recreatief gebruik van lachgas.  

Ook voorlichting

Lachgas wordt vooral gebruikt bij jongeren tot ca 30 jaar. Over de risico’s van gebruik is bij deze groep nog te weinig bekend. In samenwerking met Tactus verslavingszorg wordt in de lopende campagnes veel aandacht aan lachgas gegeven. Deze campagnes worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderwijs. Ook gaan gemeente en Tactus in gesprek met horeca-ondernemers en de detailhandel. Dit gesprek gaat over de schadelijke gevolgen van lachgas en hoe zij kunnen bijdragen aan de doelstelling om het gebruik aan banden te leggen. Voor evenementen in de gemeente wordt een verkoop- en gebruiksverbod opgenomen in de vergunningsvoorschriften.

Deze maatregelen maken deel uit van een groter pakket maatregelen die het mogelijk maken op de naleving van het verbod toe te zien en waar nodig te kunnen handhaven.

Uw Reactie
Uw Reactie