Lijstnummering verkiezingen bekend

Openbare zitting met loting nummering
12 feb 2018

Vrijdagmiddag heeft tijdens een openbare zitting een loting plaatsgevonden om een nummer toe te kennen aan de partijen ‘Partij van de Arbeid’, ‘GroenLinks’ en ‘Jezus Leeft’. Nu is de lijstnummering definitief. Hieronder vindt u een overzicht van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in gemeente Noordoostpolder.

 

1

CDA

 

 

2

ChristenUnie-SGP

 

3

Politieke Unie (P.U.)

4

VVD

 

 

5

SP (Socialistische Partij)

6

ONS Noordoostpolder

7

Democraten 66 (D66)

8

Partij van vrije Poldermensen (PvvP)

9

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

10

GroenLinks

 

11

Jezus Leeft

 

Ook de kandidatenlijsten zijn tijdens deze zitting vastgesteld. Als er geen beroep wordt aangetekend tegen de vaststelling van de kandidatenlijsten, dan zijn deze vanaf woensdag 14 februari 2018 openbaar.