Maatregelen gevaarlijke verkeerssituatie Emmelhage

Logo Emmelhage
4 okt 2019

De verkeerssituatie bij de tijdelijke toegangsweg tot Emmelhage vanaf de Espelerweg gaat veranderen. Dit is nodig omdat de huidige situatie niet geschikt is voor grote hoeveelheden verkeer. De verkeersdruk neemt toe door de aanstaande bewoning van Emmelhage fase 2.

Bij het bouwrijp maken van Emmelhage fase 2 zijn twee doorsteken met poortconstructies gerealiseerd tussen fasen 1 en 2. Op deze manier kan het verkeer uit Emmelhage fase 1 beperkt aan de westzijde via de tijdelijke toegangsweg de wijk verlaten. Tijdens de spitsuren aan het begin en einde van de dag gebeurt dit veelvuldig. De huidige ontsluiting aan de Espelerweg is hier niet geschikt voor. Dit najaar worden de eerste huizen in fase 2 bewoond. Dit verhoogt de verkeersdruk nog meer.

Omdat er nu al sprake is van soms gevaarlijke situaties, uitgedeelde bekeuringen en bijna-ongevallen worden de poorten tussen fase 1 en 2 afgesloten. De maatregelen gaan in de week van 8 oktober van kracht en de situatie blijft zo totdat de rotonde aan de Espelerweg - Nieuwlandenlaan gereed is (planning maart t/m mei 2020). Het verkeer uit fase 1 kan de wijk aan de noord- en oostzijde verlaten.

De tijdelijke toegangsweg naar Emmelhage fase 2 blijft in gebruik voor (toekomstige) bewoners en bouwverkeer.

Uw Reactie
Uw Reactie