Mobiliteitsvisie gemeente Noordoostpolder ter inzage

Mobiliteitsvisie
29 jul 2021

Op 5 juli heeft de gemeenteraad van Noordoostpolder ingestemd met de Keuzenota Mobiliteitsvisie. Deze visie gaat over mobiliteitskeuzes voor de middellange termijn die de gemeente te maken heeft op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Vanaf 16 augustus komt deze visie ter inzage voor alle inwoners.

Inloopavond

In de week van 16 augustus organiseert de gemeente een inloopmoment waarbij een toelichting op de visie wordt gegeven. Hoe dit moment er precies uitziet wordt later bekend gemaakt. Daarna ligt het plan nog zes weken ter inzage. Inwoners kunnen zo kennis nemen van de visie en hun reactie hierop geven. Daarna wordt het stuk aan de raad aangeboden zodat de visie definitief kan worden vastgesteld. Dat gebeurt in de raadsvergadering van 8 november 2021.

Tijdspad

De mobiliteitsvisie heeft een tijdshorizon tot ongeveer 2050. Het bevat de kaders voor het nieuwe gemeentelijke verkeers- en vervoersplan en het daaropvolgende uitvoeringsprogramma. Dit laatste programma bevat de concrete projecten die op basis van de gemaakte keuzes worden opgepakt.

Uw Reactie
Uw Reactie