Netwerk Energieneutraal onderzoekt kansen hernieuwbare energie buitengebied

Logo Netwerk-gemeente Noordoostpolder
23 apr 2021

Het Netwerk Energieneutraal kijkt naar de gehele energiehuishouding van het agrarisch bedrijf (elektrisch, verwarming, vervoer, opwek en opslag) in haar omgeving. Dit onderzoeksproject sluit aan bij de landelijke publiek-private samenwerking Energie en Landbouw (Informatie: www.ppsenergielandbouw.nl).

Twee jaar onderzoek met sterke partners

Door aan te sluiten bij deze landelijke publiek-private samenwerking Energie en Landbouw worden plannen voor het verduurzamen van het buitengebied ontwikkeld. Ook Wageningen Universiteit en LTO-Noord participeren. Financiële ondersteuning komt vanuit het landelijke topsectorenbeleid en provincie Flevoland. Gedeputeerde Jop Fackeldey: ”Ik ben blij dat samenwerking tot dit soort mooie projecten leidt en dat de partijen deelnemen in de Flevolandse Energieagenda”. Gedeputeerde en wethouder Anjo Simonse zien er samen naar uit dat er prachtige kansen ontstaan voor hernieuwbare energie in het buitengebied.

Energietransitie gebaat bij onderzoek landbouw

Het Netwerk Energieneutraal voert de werkzaamheden voor het project uit onder de naam “Slimme Buitenweg”. De gemeente treedt als partner op in deze samenwerking. Want de energietransitie in Noordoostpolder is gebaat bij extra onderzoek naar kansen in de landbouw. Als plattelandsgemeente zijn innovaties in de landbouw voor energie- en CO2-besparing van belang om tot een succesvolle energietransitie te komen.

Uw Reactie
Uw Reactie