Noordoostpolder sluit zich aan op Misdaad Anoniem

Foto bellen met mobiele telefoon
11 mrt 2021

Alle Flevolandse gemeenten, waaronder gemeente Noordoostpolder, sluiten zich aan op Meldpunt Misdaad Anoniem. Provincie Flevoland maakt dit mogelijk door de gemeenten een subsidie te verstrekken voor de aansluitingskosten en de kosten voor het abonnement van het eerste jaar. Meldingen over mogelijk criminele activiteiten kunnen zo doelgerichter aanpakt worden.

Meld Misdaad Anoniem (MMA) is het onafhankelijke meldpunt waar anoniem meldingen kunnen worden gedaan over criminaliteit en misdaad. Anonimiteit staat hierbij centraal. MMA ontvangt jaarlijks zo’n 16.000 meldingen over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Anonieme meldingen zet MMA door naar bijvoorbeeld de politie of andere relevante opsporingsdiensten om het signaal verder op te pakken.

De meldingen vormen een belangrijk middel in de gezamenlijke aanpak van (ondermijnende) criminaliteit. Aansluiting bij MMA draagt bij aan een betere informatiepositie van gemeenten en helpt in de integrale samenwerking met bijvoorbeeld de politie of het RIEC. Ook krijgen de gemeenten een beter zicht op mogelijke problemen in die de veiligheid in de buurt of wijk kunnen aantasten.

Het aansluiten van alle gemeenten in Flevoland op MMA past in de Flevolandse Norm, de gezamenlijke aanpak van ondermijning. Commissaris van de Koning Leen Verbeek: “Criminelen denken niet in gemeentegrenzen, maar verplaatsen hun activiteiten snel als het te heet onder hun voeten wordt.  Wanneer de gemeenten zich op Meld Misdaad Anoniem aansluiten, beschikken zij straks over nieuwe informatiebronnen. Door ook hierin als overheden gezamenlijk op trekken, wordt het criminelen weer lastiger gemaakt”.

Uw Reactie
Uw Reactie