Noordoostpolder stapsgewijs aardgasvrij

Transitievisie warmte
29 jul 2021

Gemeente Noordoostpolder heeft een plan gemaakt hoe gebouwen in de Noordoostpolder stapsgewijs aardgasvrij kunnen worden: de Transitievisie warmte. Wethouder Anjo Simonse: “Dit is een enorme klus voor onze inwoners en ondernemers, waarin wij waar mogelijk ondersteunen”. De gemeente heeft deze transitievisie warmte samen met partners gemaakt, waaronder het 10-dorpenoverleg, Liander, Pioniers van de Toekomst, Mercatus en LTO Noord. De visie wordt nu eerst aan de gemeenteraad voorgelegd.

Welke buurt kan hoe verwarmd worden

De transitievisie warmte gaat over de manier waarop we onze huizen en bedrijven verwarmen. Belangrijk uitgangspunt is dat we de kosten zorgvuldig afwegen, zodat we de maatschappelijke betaalbaarheid kunnen waarborgen. De visie geeft inzichten op buurtniveau, maar geeft nog geen antwoord op de meest prangende vragen van inwoners: met welke techniek ga ik mijn eigen huis in de toekomst verwarmen en wat gaat het mij kosten? Daarvoor moeten we per wijk of dorp dieper gaan kijken naar de uitvoering.

Inwoners en ondernemers kunnen direct aan de slag

Deze visie geeft houvast aan mensen die iets willen doen. Het nodigt inwoners uit om zelf aan de slag te gaan met spijtvrije aanpassingen aan hun woning. Dat zijn maatregelen om je huis te isoleren waar je geen spijt van krijgt, wat het uiteindelijke alternatief voor aardgas ook wordt. Van projecten waar we nu al bezig zijn willen we leren, zoals de landelijke proeftuin in Nagele. We kiezen daarnaast voor een transitie van, voor en door de polder waarbij we samenwerken met initiatieven die bestaan en ontstaan binnen onze gemeente.

Uw Reactie
Uw Reactie