Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Foto van onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte
6 apr 2021

Van 31 maart tot 5 mei vindt rond Ens onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief. Kijk op scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit.

Onderzoek  aardwarmte

Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid, aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte industrie). De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Wat is seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Er is een filmpje gemaakt waarin het werk wordt toegelicht.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden?

Kijk op scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan ook de locaties van het seismisch onderzoek en  updates over de werkzaamheden.  

Uw Reactie
Uw Reactie