Reageren op Lelystad Airport

Lelystad airport
11 jan 2019

Op 11 januari start de zienswijzeperiode voor de wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. U kunt reageren op het ontwerpbesluit en de aangepaste milieueffectrapportage. Dit kan tot 21 februari 2019. Op de volgende website vindt u het formulier waarmee u kunt reageren: www.platformparticipatie.nl

Daarnaast zijn er de komende weken informatiebijeenkomsten over dit onderwerp. Voor Flevoland is dit op 5 februari in Lelystad. Op Platformparticipatie.nl leest u meer hierover.