Samenwerken aan voldoende goede huurwoningen

Wethouder Marian Uitdewilligen en Ton Beurmanjer, directeur Mercatus doen prestatieafspraken in de brievenbus
10 dec 2020

De prestatieafspraken zijn weer onderweg naar de Minister Ollongren. De afspraken zijn gemaakt tussen Woningbouwcorporatie Mercatus, Stichting Huurdersbelang Mercatus en de gemeente. In de afspraken staat hoe de partijen de komende jaren samenwerken aan voldoende goede sociale huurwoningen in een prettige leefomgeving in Noordoostpolder. Maandag 7 december tekenden wethouder Marian Uitdewilligen, Ton Beurmanjer (directeur Mercatus) en Annie den Uijl (Stichting Huurdersbelang Mercatus) de prestatieafspraken. Nieuw is dat we afspraken hebben gemaakt voor een periode van 3 jaar.

De afspraken zijn gebaseerd op de nieuwe woonvisie van de gemeente. Belangrijke onderwerpen in de prestatieafspraken zijn de energietransitie, de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen in Noordoostpolder en de afspraken over het (langer) zelfstandig thuis wonen in wijken en dorpen.

De komende jaren gaan we met elkaar in gesprek over de uitwerking van de transitievisie warmte. Ook het realiseren van een woningvoorraad die op de lange termijn kwalitatief en kwantitatief goed aansluit op de woningbehoefte is onderwerp van gesprek. We bepalen waar nieuwe huurwoningen kunnen worden toegevoegd, hierbij hebben we aandacht voor een mix van verschillende typen woningen in wijken en dorpen.

Nieuwbouw 68 sociale huurappartementen Zuiderkade

Afgelopen week tekenden Ton Beurmanjer directeur-bestuurder van Mercatus en wethouder Marian Uitdewilligen ook de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van 68 sociale huurappartementen aan de Zuiderkade in de Botenbuurt. In de zomer van volgend jaar start de nieuwbouw aan de Zuiderkade.

Uw Reactie
Uw Reactie