Visie op de gezondheidszorg Noordelijk Flevoland

Logo's gemeenten Urk en Noordoostpolder
3 jul 2020

De beste zorg voor de inwoners van Noordelijk Flevoland. Verschillende cliënten- en patiëntenraden stelden hier samen met de gemeenten Noordoostpolder en Urk en hun adviesraden sociaal domein een visie op de gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland voor op. In een filmpje geven zij een korte samenvatting.

Wethouder Marian Uitdewilligen en wethouder Freek Brouwer: “We zijn blij met de inbreng van de patiëntenorganisaties en adviesraden. De visie geeft ons een duidelijk kader om de belangen van onze inwoners te behartigen in de gesprekken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Zo kunnen we samen gaan voor de beste zorg voor de inwoners in Noordelijk Flevoland.”

De inwoner centraal

Voor de cliënten- en patiëntenraden is het belangrijk dat de inwoner centraal staat in de zorg. Dat er verder gekeken wordt dan alleen de kwaal, maar bijvoorbeeld ook hoe iemand in het leven staat en naar het netwerk van de inwoner. Het is ook belangrijk dat de inwoner samen met zijn netwerk beslist over de zorg. Dat de zorg snel geboden wordt. Dat deze zo thuis mogelijk is, specialistische zorg op een acceptabele afstand en acute zorg altijd beschikbaar is. En bovenal dat er een goede samenwerking is tussen de verschillende vormen van zorg zoals de ziekenhuiszorg, huisartsen en thuis- en revalidatiezorg. Zodat er een breed en zo volledig mogelijk zorgaanbod is in Noordelijk Flevoland.

Visie van cliënten- en patiëntenraden

De Cliëntenraad Antonius Zorggroep, Cliëntenraad Zorgroep Oude- en Nieuwe Land, Cliëntenraad Medrie, Patiëntenfederatie Flevoland, Adviesraad Sociaal Domein Urk en Participatieraad Noordoostpolder gingen de afgelopen maanden met elkaar in gesprek om de visie op de gezondheidszorg in Noordelijke Flevoland op te stellen.

Uw Reactie
Uw Reactie