Voorbereiding bouwrijp maken locatie voormalige Mariaschool

Logo gemeente Noordoostpolder
4 mrt 2019

Op de locatie van de voormalige Mariaschool aan de Nimrodstraat in Tollebeek worden binnenkort nieuwe woningen en appartementen gebouwd. Hiervoor is het nodig dat een aantal bomen en een bosstrook worden verwijderd. Dit gebeurt in de week van 11-15 maart.

Het bouwrijp maken van de locatie staat gepland voor mei/juni. Vanwege de natuurbeschermingswet gebeurt het kappen eerder.