Vraag aan het sociaal loket

Zorg en ondersteuning
23 apr 2021

Sinds vorig jaar heeft gemeente Noordoostpolder een sociaal loket. Hier kunnen inwoners met al hun zorgvragen en voor ondersteuning naar toe bellen of mailen.
Farah, consulent van het sociaal loket: “Het sociaal loket is een laagdrempelig informatiepunt waar je advies kunt krijgen, wanneer je er zelf even niet uitkomt. We helpen inwoners bij uiteenlopende vragen. Bijvoorbeeld bij zorgen over de kinderen, een ander familielid of over geldzaken.”

Heeft iedereen die belt een concrete vraag?

Farah: ”Nee, soms bellen inwoners ook gewoon om hun zorgen te delen. Zo sprak ik onlangs een ouder die zich zorgen maakte om zijn tiener die moeite heeft met de coronamaatregelen. Door goed te luisteren probeer ik dan samen met de inwoner te ontdekken of er een concrete hulpvraag is. Waar is deze ouder en zijn tiener mee geholpen? In dit geval was luisteren en het geven van tips genoeg.”

Op de hoogte van regelingen en voorzieningen in Noordoostpolder

“Maar soms verwijzen we iemand ook door”, vertelt Farah. “Als medewerkers van het sociaal loket zijn we op de hoogte van de voorzieningen en regelingen in Noordoostpolder. En wat ik niet weet, weet een van mijn collega’s. Mocht ik twijfelen wat voor iemand het beste advies is, overleg ik met mijn collega’s. Mijn collega’s hebben allemaal verschillende expertises. Zo zit er bijvoorbeeld een financieel adviseur in ons team, maar ook een deskundige op het gebied van jeugdzorg en een adviseur op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning.”

Ook vragen over complexe situaties

Farah vervolgt: “Daarnaast krijgen we ook vragen waar bijvoorbeeld meerdere leden uit een gezin bij betrokken zijn. Dan roepen we de hulp in van een procesbegeleider. Hij of zij gaat dan met de zorgvrager, gezinsleden en betrokkenen om tafel. Samen maken ze een plan met oplossingen voor de zorgvraag.”

Welkom met alle zorgvragen

“Kortom we krijgen veel uiteenlopende vragen en soms schuilt achter de vraag waarmee iemand belt dé echte vraag. We nemen graag de tijd om goed te luisteren. Wat speelt er echt en waarmee is de inwoner het best geholpen? Je wilt samen komen tot een oplossing die bij hem of haar past. En sommige inwoners vinden het prettig om anoniem hun zorgvraag te bespreken. Met alle zorgvragen ben je welkom!”, benadrukt Farah.

Bel 0527 633911 voor het sociaal loket

Naast bellen, is het ook mogelijk het sociaal loket te vragen om jou te bellen, via noordoostpolder.nl/sociaalloket of door een e-mail te sturen naar sociaalloket@noordoostpolder.nl

Voor jongeren

Jongeren die zich rot voelen door de coronatijd, kunnen bij verschillende organisaties terecht om erover te praten. Informatie hierover staat op jongerenhulponline.nl

In Noordoostpolder is er:

Uw Reactie
Uw Reactie