Zwemstrand Zwolse Hoek opgeheven

Zwemstrand Zwolsehoek
23 apr 2021

Zwemstrand de Zwolse Hoek is niet langer meer een officiële zwemgelegenheid, vanwege de gezondheidsrisico’s die de locatie met zich meebrengt. Sinds 2018 kampt het zwemstrand met een overschrijding van de E-coliwaarden. Onder andere veroorzaakt door de uitwerpselen van watervogels die regelmatig in grote groepen aanwezig zijn in de zwemzone. De E-coli bacterie vormt een gezondheidsrisico voor bezoekers. Met verschillende maatregelen is afgelopen jaren geprobeerd de bacterie onder controle te krijgen, maar met onvoldoende effect. Het zwemstrand krijgt permanent een negatief zwemadvies. Het college van B&W heeft daarom besloten het strand op te heffen voor publiek.

Negatief zwemadvies

Het zwemwater en strand wordt regelmatig door Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) gecontroleerd. Eerder werden al strekdammen verlaagd, zodat deze niet meer boven het water uitsteken en daarmee een rustplaats vormen voor de watervogels. Dit bleek dit niet afdoende. Door de droge zomers is de stroomsnelheid van de IJssel de laatste jaren ook verder afgenomen, wat mogelijk een negatief effect heeft op de stroming en verversing van het water nabij de Ketelbrug.

Gemeente Noordoostpolder faciliteerde de zwemmogelijkheden van de Zwolse Hoek en zorgde voor onderhoud op en om het strand. Binnenkort verwijdert de gemeente de basisvoorzieningen zoals de toiletten en worden er waarschuwingsborden geplaatst. Het beheer van het gebied wordt teruggegeven aan het Waterschap Zuiderzeeland.

Alternatief

Met de komst van aantrekkelijke zwemstrandjes zoals de Wellerwaard, strand Schokkerhaven en twee stranden nabij Urk is er voor de waterrecreant een goed zwemalternatief in de regio. Bovendien bieden deze plekken goede faciliteiten in de nabije omgeving.

Uw Reactie
Uw Reactie