Noordoostpolder gaat in gesprek met minima en helpende partijen

Infografic armoedemonitor en evaluatie minimabeleid pagina 1
12 mei 2017

Uit evaluatie van het minimabeleid blijkt dat tussen 2008 en 2014 de armoede is toegenomen in Noordoostpolder. De gemeente wil graag uitzoeken hoe dit komt en wat er aan te doen is. Daarom gaat Noordoostpolder in gesprek met helpende partijen in de samenleving en met de mensen die in armoede leven. Samen met deze partijen wil de gemeente een ontwikkelagenda opstellen. Doel hiervan is om uiteindelijk de toename in armoede een halt toe te kunnen roepen.

In gesprek met mensen in armoede en helpende partijen

Het aantal minima (inkomen tot 105% sociaal minimum) in onze gemeente is toegenomen van 6,8% in 2008 naar 8% in 2014. Ongeveer de helft hiervan betreft een éénpersoonshuishouden. Binnen de gemeente Noordoostpolder zijn er veel verschillende partijen die zich inzetten voor mensen die in armoede leven of problematische schulden hebben. Daarom wil de gemeente samen met deze partijen in gesprek. Doel is om in beeld te brengen wat er in de samenleving allemaal gedaan wordt en waar kansen, knelpunten en hiaten liggen. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met de minima zelf. Hoe ervaren zij het huidige beleid? Wat werkt? En waar liggen juist knelpunten en behoeften?

Ontwikkelagenda: samen bepalen hoe het minimabeleid er uit moet zien

Uit de gesprekken komt een ontwikkelagenda voort. Hierin staat beschreven wat Noordoostpolder de komende periode gaat doen om het minimabeleid verder te ontwikkelen. Deze ontwikkelagenda is niet alleen van de gemeente, maar ook van de betrokken partijen in de samenleving. De planning is dat na vaststelling in de gemeenteraad er in oktober een werkconferentie komt.

Armoedemonitor toont inkomensverdeling en gebruik minima-regelingen

De armoedemonitor heeft betrekking op de inkomensverdeling onder huishoudens. Ook gaat het om de bekendheid en het gebruik van "minima-regelingen" en op de deelname van kinderen aan sportieve en culturele activiteiten. De inkomensgegevens uit de monitor komen van het CBS.

 

Infografic armoedemonitor en evaluatie minimabeleid pagina 2