Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Noordoostpolder presenteert een sluitende begroting

05 oktober 2023
Nieuws

Bij het opstellen van de perspectiefnota was een sluitende begroting nog geen vanzelfsprekendheid. Maar het college van B&W kan de gemeenteraad nu toch een sluitende begroting aanbieden. Dit is gelukt door goed te kijken naar de realisatiecijfers van afgelopen vier jaar én door onverwachte meevallers. 

Meer geld van het Rijk

De grootste financiële meevaller is het bijstellen van algemene uitkering door het Rijk. In 2027 ontvangt Noordoostpolder € 2,4 miljoen meer dan eerder was toegezegd. Ondanks dat de begroting nu positief uitvalt, is een pas op de plaats nodig. Bij het opstellen van de perspectiefnota voor 2024-2027 zijn een aantal ambities uitgesteld. Wethouder Sacha Werkman: We waren toen nog in de veronderstelling dat de begroting niet sluitend zou zijn. Nu dat voor de komende jaren wel zo is, kunnen we samen met de raad opnieuw kijken naar de ambities. Dat proces doorlopen we met elkaar richting de perspectiefnota 2025.” Op 13 november 2023 bespreekt de gemeenteraad de begroting

Tarieven OZB, afvalstoffen en riool

De begroting is ook het moment waarop naar de tarieven voor verschillende heffingen wordt gekeken. Voor 2024 stijgt het OZB-tarief met 3,9% als gevolg van de inflatiecorrectie die het Rijk gebruikt. De afvalstoffenheffing voor het vastrecht stijgt met 4,9%. Het tarief voor een meerpersoonshuishouden wordt daardoor € 386,80 (was € 368,77) en voor een éénpersoonshuishouden € 328,77 (was € 313,44). Het basistarief voor rioolheffing gaat van € 174 naar € 180,84, een stijging van 3,9%. Dit is de eerste stijging sinds vijf jaar. 

Ambities 2024

Concrete ambities waarvoor in de begroting geld is gereserveerd, zijn o.a. renovatie van de Kadoelerbrug, voorbereiding om de atletiekbaan NK-waardig te maken en inzetten op het huisartsentekort. Daarnaast staan onderhoud van de wegen, duurzaamheid en digitale weerbaarheid op de agenda. Tot slot zijn er altijd landelijke opgaven die een stempel blijven drukken op het werk en de kosten van de gemeenten. Denk aan de energieschaarste, klimaatverandering, wonen, het asielvraagstuk en de vluchtelingen die het gevolg zijn van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. 

Vermogenspositie

De gemeente heeft een fors vermogenspositie. Deze gelden zijn gereserveerd voor de eerder vastgestelde ambities zoals de VO-campus, de Bosbadhal, de nieuwe basisschool in Emmelhage en het mobiliteitsplan.