Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Onderhoud openbare ruimte

Concern voor Werk verzorgt het beheer van de openbare ruimte.

Globale jaarplanning beheer openbare ruimte

Beplanting

werkzaamheden maand(en)
bomen stam/wortelopslag verwijderen maart tm november
heesters snoeien januari tm maart en november en december
vaste planten snoeien

maart

hagen snoeien mei, juni en september, oktober
overhangend groen snoeien april tm oktober
beplantingsvakken onkruidbestrijding maart tm november

Gras

werkzaamheden maand(en)
gras maaien april tm oktober
bloemrijk gras maaien juni en september
bollenloof maaien mei, juni
bospaden maaien randen mei, juni, augustus, oktober, november
graskanten steken/snijden oktober tm december

Verharding

werkzaamheden maand(en)
vegen verhardingen het hele jaar
onkruidbestrijding verhardingen (heet water) maart tm november

Blad

werkzaamheden maand(en)
opruimen blad oktober tm december

Overig

werkzaamheden maand(en)
bankjes schoonmaken april
speeltoestellen repareren het hele jaar
speelondergronden aanvullen het hele jaar