Ondernemen en Corona

Het coronavirus houdt Nederland nog steeds in haar greep. De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus treft mogelijk ook u en uw bedrijf. Om u als ondernemer zo goed mogelijk te ondersteunen, biedt de overheid extra steunmaatregelen. Op deze pagina vindt u informatie over deze regelingen voor ondernemers.

Een aantal ondersteuningsmaatregelen, zoals de NOW en TOZO, lopen door tot eind juni 2021.

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je als ondernemer moet handelen en wat handig is om nu te doen.

Het loket is digitaal te bereiken: www.kvk.nl/corona/

Het Coronaloket is ook telefonisch bereikbaar, via 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17:00 uur).

Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), fase 3

Ondernemers die voor de komende maanden TOZO willen aanvragen, of de ondersteuning willen verlengen, kunnen dit vanaf 1 oktober aanvragen via de website van het Zelfstandigenloket Flevoland.

Net als bij TOZO 2 telt ook in TOZO 3 het inkomen van de partner mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering.

De voorwaarden en aanvraagformulieren voor zowel een nieuwe aanvraag als voor de verlening kunt u vinden op zelfstandigenloketflevoland.nl/, onder het kopje ‘Covid 19’. De TOZO3 loopt tot en met 30 juni 2020.

Bedrijfskrediet

Als ondernemers door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen zij u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk is dat van 10.157 euro. Bij surseance van betaling of faillissement, kan er geen beroep worden gedaan op een lening.

Na 1 juli 2021

De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kunnen ondernemers ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal.

Subsidie voor inrichten gastvrije onderneming

Op 9 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten de ‘Nadere Regels Covid-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector’ vastgesteld. Hiermee wordt het voor Flevolandse MKB ondernemingen in de gastvrijheidssector mogelijk om bij Gedeputeerde Staten subsidie aan te vragen voor het inrichten van hun onderneming op de anderhalve-meter-economie. Waardoor ze op een verantwoorde manier inwoners en gasten van buiten Flevoland kunnen blijven ontvangen. Gedeputeerde Staten heeft besloten de regeling te verlengen tot 1 december 2020.

Aanvragen kan via deze link: flevoland.nl/loket/loketoverview/covid-19-maatregelen-flevolandse-ondernemingen-gas

Ondernemers en overheden in de Regio Zwolle werken samen om uit deze crisis te komen. Vanuit verschillende geledingen zijn specialisten bij elkaar gebracht, met kennis van liquiditeitsvraagstukken, problemen op het gebied van productieverlies en continuïteit, overcapaciteit of onderbezetting en veiligheidsvraagstukken. Gewapend met deze kennis helpen de leden van de Regio Zwolle Brigade u vooruit.

De Regio Zwolle Brigade doet haar werk in aanvulling op de diensten van alle bekende instanties die er al zijn, zoals de gemeente en KvK.

De Regio Zwolle Brigade is bereikbaar via samenuitdecrisisregiozwolle.nl.
Wie zich als ondernemer meldt via het contactformulier krijgt binnen 24 uur een reactie.

Komt u ondanks de regelingen in nood? Of wilt u iets anders voorleggen aan de gemeente?
Neem gerust contact op. Onze bedrijfsadviseurs werken deels op kantoor, en deels thuis. Ook bedrijfsbezoeken kunnen, uiteraard met de RIVM-richtlijnen.

U kunt de bedrijfsadviseurs bereiken via mail of telefoon.

Telefoon: 0527 63 39 11
WhatsApp: 06 83 52 79 03

Uw Reactie
Uw Reactie