Ondertekening Green Deal met Minister Kamp

Wethouder Poppe ondertekent Greendeal
10 mrt 2017

Woensdag 8 maart tekende minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provinciƫn een Green Deal. Dit stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Wethouder Poppe: "Met onze ondertekening van de Green Deal zetten we de eerste concrete stap in de uitwerking van de Energieagenda: op naar een CO2-arme samenleving in 2050".

Energietransitie voor 7 miljoen huishoudens

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. Zo zullen burgers op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het Rijk, decentrale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit is vastgelegd in de getekende overeenkomst.
Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, bereiden initiatieven voor om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken.

Ook woningen in Noordoostpolder moeten aardgasvrij worden

In Noordoostpolder is voor nieuwbouwwijken het streven nu al niet standaard meer een aardgasnetwerk aan te leggen. Een voorbeeld hiervan is de volgende fase van Emmelhage. Ook gaat Noordoostpolder de komende tijd na op welke wijze bestaande woonwijken aardgasloos gemaakt kunnen worden.

Green Deal draagt bij aan innovatie

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius. In de Energieagenda vertaalt het kabinet deze internationale ambities naar concrete maatregelen, waarmee Nederland in de komende decennia de energietransitie kan realiseren.

Nieuwbouw moet vanaf 2021 (bijna) energieneutraal. Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken. Doorontwikkeling van de technologie, financiƫle oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.