Onderwijs en opvang

De regels voor onderwijs en opvang zijn de afgelopen weken stap voor stap versoepeld. Alle kinderen in het basis onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs gaan weer naar school. Ook de bso is weer volledig open en ouders kunnen gebruik maken van de normale dagen volgens hun contract. Sinds 15 juni gaat ook het MBO en HBO weer beperkt open voor praktijklessen, examens en toetsing. Studenten en onderwijspersoneel houden daarbij 1.5 meter afstand.

Meer informatie over onderwijs en opvang en wat er stap voor stap weer mogelijk is vindt u op de website van de Rijksoverheid

Heeft u vragen of tips voor gemeente Noordoostpolder over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Marjet Ruitenberg via m.ruitenberg@noordoostpolder.nl of 06 48 13 46 56.

Opvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

Voor de opvang tijdens de reguliere onderwijsuren en standaard kinderopvang zijn het onderwijs en de opvangorganisaties verantwoordelijk. Voor opvang in het weekend, de avond- en nachturen waarvoor ouders zelf geen opvang kunnen organiseren, regelt de gemeente de opvang.

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de coördinator Noodopvang van gemeente Noordoostpolder, Klaas Jan Loosman: e-mail: k.loosman@noordoostpolder.nl en telefoon: 06-20667904 Samen kijken we naar een goede opvanglocatie voor uw kinderen.

Opvang kinderen in een onveilige thuissituatie

Soms is opvang noodzakelijk voor kinderen omdat een onveilige thuissituatie hier om vraagt. Is dit bij u het geval? Laat het ons weten: e-mail: sociaalloket@noordoostpolder.nl of telefonisch via 0527 633 911. Samen met Veilig Thuis of Samen Veilig bekijken we de thuissituatie.

Uw Reactie
Uw Reactie