Onderwijs en opvang

Deze nieuwe lockdown is bedoeld om onze contacten te beperken. Dat geldt ook in het onderwijs. Scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geven daarom les op afstand. Zij mogen wel uitzonderingen maken voor leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van examens en tentamens en voor kwetsbare kinderen. De kinderopvang is gesloten. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang. Deze maatregelen gelden vanaf woensdag 16 december tot en met tenminste zondag 17 januari.

Meer informatie over onderwijs en opvang en wat er stap voor stap weer mogelijk is vindt u op de website van de Rijksoverheid

Heeft u vragen of tips voor gemeente Noordoostpolder over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Marjet Ruitenberg via m.ruitenberg@noordoostpolder.nl of 06 48 13 46 56.

Opvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

Voor de opvang tijdens de reguliere onderwijsuren en standaard kinderopvang zijn het onderwijs en de opvangorganisaties verantwoordelijk. Voor opvang in het weekend, de avond- en nachturen waarvoor ouders zelf geen opvang kunnen organiseren, regelt de gemeente de opvang.

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de coördinator Noodopvang van gemeente Noordoostpolder, Klaas Jan Loosman: e-mail: k.loosman@noordoostpolder.nl en telefoon:
06 20 667 904. Samen kijken we naar een goede opvanglocatie voor uw kinderen.

Opvang kinderen in een onveilige thuissituatie

Soms is opvang noodzakelijk voor kinderen omdat een onveilige thuissituatie hier om vraagt. Is dit bij u het geval? Laat het ons weten: e-mail: sociaalloket@noordoostpolder.nl of telefonisch via 0527 633 911. Samen met Veilig Thuis of Samen Veilig bekijken we de thuissituatie.

Uw Reactie
Uw Reactie