Onderwijs en opvang

Er zijn extra maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen voor de scholen en kinderdagverblijven zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht van maandag 16 maart tot maandag 4 mei. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs.
 • Voor kinderen van ouders die bijvoorbeeld werken in de zorg, bij de politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Zo kunnen deze ouders blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Bekijk hier de lijst met alle beroepsgroepen die hiervoor in aanmerking komen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Vragen?

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de kinderopvang en het coronavirus.

Hieronder vindt u een lijst met vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen, of heeft u tips voor de gemeente over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marjet Ruitenberg, e-mail m.ruitenberg@noordoostpolder.nl en/of telefoon: 06 48 13 46 56.

Opvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

Voor de opvang tijdens de reguliere onderwijsuren en standaard kinderopvang zijn het onderwijs en de opvangorganisaties verantwoordelijk. Voor opvang in het weekend, de avond- en nachturen waarvoor ouders zelf geen opvang kunnen organiseren, regelt de gemeente de opvang.

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de coördinator Noodopvang van gemeente Noordoostpolder, Klaas Jan Loosman: e-mail: k.loosman@noordoostpolder.nl en telefoon: 06-20667904 Samen kijken we naar een goede opvanglocatie voor uw kinderen.

Opvang kinderen in een onveilige thuissituatie

Soms is opvang noodzakelijk voor kinderen omdat een onveilige thuissituatie hier om vraagt. Is dit bij u het geval? Laat het ons weten: e-mail: via@noordoostpolder.nl of telefonisch via 0527 633 911. Samen met Veilig Thuis of Samen Veilig bekijken we de thuissituatie. Daarna wordt contact opgenomen met de betreffende opvang of school. De noodopvang zal zoveel mogelijk op de huidige opvanglocatie of school geboden worden.

 1. Ik heb nog niet eerder gebruik gemaakt van reguliere kinderopvang, maar heb het nu nodig om mijn ‘cruciale beroep’ uit te kunnen oefenen. Waar kan ik terecht?
  U kunt in principe bij elke opvangorganisatie terecht voor reguliere opvang. Neem contact op met een opvangorganisatie bij u in de buurt/ naar keuze om te vragen naar de mogelijkheden. Om uw verzoek en uw gegevens gemakkelijk en snel te kunnen verwerken, is een apart aanvraagformulier gemaakt. Deze vindt u hieronder. Stuur dit formulier naar de betreffende opvangorganisatie.

  pdf Aanvraagformulier noodopvang kinderen cruciale beroepsgroepen (PDF, 120.78 KB)
 2. Er is sprake van een onveilige thuissituatie, mag ik gebruik maken noodopvang?
  Voor kinderen die in een onveilige thuissituatie zitten, is noodopvang noodzakelijk. Om dit te regelen kunt u als ouder zelf contact opnemen met de gemeente. E-mail: via@noordoostpolder.nl of telefonisch via 0527 633 911. Samen met Veilig Thuis of Samen Veilig bekijkt de gemeente de thuissituatie.Daarna wordt contact opgenomen met de opvang of school. De noodopvang zal zoveel mogelijk op de huidige opvanglocatie of school geboden worden.
 3. Ik wil een beroep doen op de avond, nacht en/of weekend opvang (noodopvang), waar kan ik terecht?
  Deze ‘noodopvang’ is beschikbaar voor kinderen (0-14 jaar) van ouders die in de cruciale beroepen werken. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de coördinator Noodopvang van gemeente Noordoostpolder, Klaas Jan Loosman: email: k.loosman@noordoostpolder.nl en telefoon: 06-20667904. De gemeente heeft een overzicht van opvanglocaties die aan deze vraag kunnen voldoen. Samen  kijken we naar een passende opvanglocatie voor uw kinderen.
 4. Ik heb leerlingenvervoer nodig voor mijn kind(eren), hoe regel ik dat?
  Hiervoor kunt u (vooralsnog) gewoon terecht bij uw  eigen vervoerder. Hoewel het aantal ritten aanzienlijk is beperkt, wordt er nog wel leerlingenvervoer uitgevoerd.
 5. Moet ik de kinderopvang gewoon blijven betalen, ook als de kinderen nu niet komen?
  Ja, ouders worden opgeroepen om gewoon ingeschreven te blijven op de kinderopvang en te blijven betalen. Ouders houden hun recht op toeslag, ook als ze thuis werken of tijdelijk niet werken. Er wordt nog gekeken hoe ouders eventueel gecompenseerd worden in kosten die ze nu maken, terwijl hun kind geen gebruik maakt van opvang.
 6. Ik maak geen gebruik van reguliere opvang, maar heb wel noodopvang nodig? Wat zijn hiervoor de kosten?
  Ouders die normaal geen reguliere opvang hebben, maar nu wel van noodopvang gebruik maken (overdag, avond, nacht, weekend), krijgen hiervoor geen factuur. Ouders van reguliere opvang worden opgeroepen om gewoon ingeschreven te blijven op de kinderopvang en te blijven betalen. Dit betekent dat locaties hun inkomsten houden. Over eventuele compensatie wordt later nagedacht. Zie ook de informatie van Rijksoverheid.
 1. Ik heb een knelpunt met betrekking tot de opvang (te weinig of te veel). Hoe kan de gemeente mij helpen?
  De gemeente  coördineert de opvang. Wij hebben regelmatig (dagelijks) contact met alle onderwijsorganisaties en opvanglocaties. Zo houden we zicht op de omvang van de vraag. Voorziet u een knelpunt, geef dit dan gelijk door in de dagelijkse update mail.
 2. Welke rol heeft de gemeente bij het samenvoegen (clusteren) van de opvang?
  Opvang- en onderwijsorganisaties voegen de opvang waar nodig samen. De opvang- en onderwijsorganisaties regelen dit op dit moment zelf. Mocht zich een knelpunt voor doen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Noordoostpolder.

 3. Mijn organisatie is beschikbaar voor avond-, nacht- en/of weekendopvang. Hoe kan ik dat kenbaar maken?
  Het is fijn dat uw organisatie beschikbaar is voor de noodopvang. De gemeente houdt een overzicht bij van de organisaties die zich hiervoor hebben aangemeld. Wanneer de vraag komt, kijken we samen met de ouders naar een passende locatie voor de kinderen. Is uw mogelijkheid voor noodopvang nog niet bij ons bekend, dan ontvangen wij uw aanmelding graag. Stuur een e-mail naar de coördinator Noodopvang, Klaas Jan Loosman via k.loosman@noordoostpolder.nl.

 4. Wanneer mag ik kinderen opvangen met een onveilige situatie?
  Voor kinderen die in een onveilige thuissituatie zitten, is noodopvang noodzakelijk. Ouders kunnen hiervoor zelf contact opnemen met de gemeente. Eventueel kunt u hierbij helpen, met toestemming van de ouders. Email: via@noordoostpolder.nl of telefonisch via 0527 633 911. Samen met Veilig Thuis of Samen Veilig bekijkt de gemeente de thuissituatie. Daarna wordt aan de huidige opvang of school gevraagd om dit kind op te vangen.

Uw Reactie
Uw Reactie